Sinh Nhật của Hội Thánh


Ngoan Nguyễn

Chuyện Kể Cho con:

Hôm rồi dự lễ bế giảng khóa giáo lý của hai con, không biết bé Thư nghe từ Cha tuyên úy hay các Sơ (Sister) nói những gì mà hỏi ba:
 
“Ba ơi, Giáo Hội là gì vậy? và Giáo Hội có từ lúc nào? ”
 
Nghe câu hỏi của con mà ba rất mừng; nhiều người Công Giáo ngày nay khi hỏi về Hội Thánh và sinh nhật Giáo Hội mấy ai đã biết và quan tâm. Đến đây chợt nhớ đến bài thơ Dừa ơi! Của nhà thơ Lê Anh Xuân:
 
“Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?”
Nội nói: “Lúc nội còn con gái
Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
Đất này xưa đầm lầy chua mặn
Đời đói nghèo cay đắng quanh năm
………
Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.”

Nếu ba thay thế đước các vế của bài thơ (ba xin phép tác giả vậy!) ba có thể viết lại như lời bé Thư hỏi:
………
Giáo Hội ơi! Người bao nhiêu tuổi
Mà vẫn tinh yêu mãi đến giờ
Tôi nghe Đức Giêsu đang réo gọi
Như tim Ngài luôn sống mãi trong tôi!”

Các con thân mến !

Giáo Hội hay Hội thánh là "chuồng chiên" và Chúa Ki-tô là cửa vào duy nhất và cần thiết (Ga 10, 1-10). Hội Thánh cũng là đàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Người là mục tử (Is 40, 11; Ed 34, 11-31). Vì thế, khi tự xưng là Hội Thánh, cộng đoàn tín hữu tiên khởi nhìn nhận mình là thừa kế của cộng đoàn Dân Chúa trong Cựu Ước. Trong cộng đoàn mới này, Thiên Chúa "tập họp" Dân của Người từ khắp mặt đất. Trong tiếng Anh, Hội Thánh được gọi là Church, trong ngôn ngữ Ki-tô giáo, "Hội Thánh" chỉ cộng đoàn phụng vụ (1Cr 11, 18; 14, 19. 28. 34. 35), nhưng cũng chỉ cộng đoàn địa phương (1Cr 1, 2; 16, 1) hay cộng đoàn tín hữu trên toàn thế giới (1Cr 15, 9; Gl 1, 13; Plm 3, 6). Thực ra, ba nghĩa này không thể tách rời nhau. Hội Thánh là dân được Thiên Chúa quy tụ từ khắp cả hoàn cầu. Hội Thánh hiện diện trong những cộng đoàn địa phương và thể hiện như một cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là cộng đoàn Thánh Lễ. Hội Thánh sống nhờ Lời và Mình Thánh Chúa Ki-tô và nhờ đó, Hội Thánh trở thành Thân Thể Chúa Ki-tô.

Ðể các con hiểu kỹ về mầu nhiệm Hội Thánh, trước hết chúng ta nên suy gẫm nguồn gốc của Hội Thánh trong ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi được thực hiện trong lịch sử. Trước tiên, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ; Người quyết định nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh trong Chúa Con : “Chúa Cha muốn qui tụ những ai tin Chúa Ki-tô họp thành Hội Thánh”. Hội Thánh đã được chuẩn bị từ trong Cựu Ước và Hội Thánh được Ðức Ki-tô thiết lập để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha khi thời gian đến hồi viên mãn. "Chúa Giê-su đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa đã hứa trong Kinh Thánh từ ngàn xưa nay được khai sáng" (LG 5).

Ðể thực thi ý Chúa Cha, Ðức Ki-tô khai mạc Nước Trời trên mặt đất. Hội Thánh là “triều đại của Ðức Ki-tô hiện diện một cách huyền nhiệm” (LG 3). Chúa Giê-su thiết lập một cộng đoàn có cơ cấu, và cộng đoàn này sẽ tồn tại cho đến lúc Nước Trời được hoàn thành.

Trước hết, Người tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phê-rô làm thủ lãnh ( Mc 3, 14-15). Ðại diện cho 12 chi tộc Ít-ra-en (Mt 19, 28; Lc 22, 30), nhóm 12 là nền tảng của Giê-ru-sa-lem mới ( Kh 21, 12-14). Nhóm Mười Hai ( Mc 6, 7) và các môn đệ khác (Lc 10, 1-2) tham dự vào sứ mạng của Ðức Ki-tô, vào quyền năng và cả số phận (Mt 10, 25; Ga 15, 20) của Người. Qua những hành động trên, Ðức Ki-tô chuẩn bị và xây dựng Hội Thánh của Người.

Hội Thánh phát sinh chủ yếu từ việc Ðức Ki-tô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng ta; sự hiến thân được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể và được thực hiện trên Thập Giá. "Sự khai nguyên và phát triển của Hội Thánh được biểu thị bằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ðức Giê-su bị đóng đinh" (LG 3). “Chính từ cạnh sườn của Ðức Ki-tô chịu chết trên Thập Giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh” (SC 5). Cũng như bà E-va được tạo ra từ cạnh sườn của A-đam khi ông ngủ, thì Hội Thánh cũng đã sinh từ trái tim bị đâm thủng của Ðức Giê-su chết trên Thập Giá.

Khi Chúa Con hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian, Chúa Thánh Thần được cử đến trong ngày lễ Ngũ Tuần, để thánh hoá Hội Thánh mãi mãi" (LG 4). Bởi Hội Thánh là cuộc "triệu tập" tất cả mọi người để được cứu độ, nên Hội Thánh tự bản chất là thừa sai, được Chúa Ki-tô cử đến với muôn dân, để làm cho họ trở thành môn đệ của Người (Mt 28, l9-20; AG 2, 5-6). Ðể giúp Hội Thánh thi hành sứ mạng, Chúa Thánh Thần "trang bị và điều khiển Hội Thánh bằng nhiều ân huệ phẩm trật và các đặc sủng khác nhau" (LG 4). "Vì thế được trang bị với các hồng ân của Ðấng Sáng Lập và chăm chú trung thành tuân giữ các giới răn về bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Hội Thánh lãnh nhận sứ mạng rao truyền và thiết lập Nước của Ðức Ki-tô và của Thiên Chúa nơi mọi dân tộc; Hội Thánh là mầm mống và khai nguyên của Nước ấy trên trần gian" (LG 5).

Các con thương!

Hội Thánh có đặc tính vừa con người và vừa thần linh, vừa hữu hình và vừa hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt tình hoạt động và vừa chiêm niệm, vừa hiện diện trên trần gian nhưng đồng thời cũng là lữ khách. Tuy nhiên, trong Hội Thánh, yếu tố con người quy hướng và lệ thuộc vào yếu tố thần linh; những tồn tại hữu hình quy hướng về những thực tại vô hình; hoạt động hướng về chiêm niệm; nội tâm và những gì hiện tại phải hướng về nước trời, tương lai là nơi mà chúng ta đang kiếm tìm. Những gì Ba đọc và biết Giáo lý Công Giáo để nói rõ cho các con biết về Hội Thánh.

Sinh nhật của Giáo Hội chính là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì “Bây giờ, Hội Thánh được công khai giới thiệu cho nhân loại, và Tin Mừng bắt đầu được rao giảng cho muôn dân” (AG 4). Xin mến chúc các con trong hạnh phúc phục sinh của Chúa Kitô, vững tin và đồng hành cùng Giáo Hội trên đường lữ thứ trần gian tìm về quê Trời đích thực.
 
Thương các con
Orange County ngày 18 tháng 5 năm 2014
Ngoan Nguyễn
 

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]