Rõ là ngựa!


Hạt Cát

Đó là hôm em đi dự Thánh Lễ đầu năm Giáp Ngọ dành cho Cộng Đồng nhỏ người Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Felix De Valois. Trong bài giảng, Linh Mục chủ tế có kể một câu chuyện về ngựa. Ngài kể, một hôm có một Giáo Dân nổi tiếng khô đạo đến tu viện gần đó mượn các Sơ một con ngựa để lên thành phố.

Khi trao ngựa cho ông, các Sơ nói, con ngựa này rất "đạo đức". Nó chỉ chịu đi khi được bảo "Tạ ơn Chúa" và chỉ ngừng khi nói "Amen". Ông Giáo Dân 'lè phè' này miệng thì dạ dạ, nhưng bụng nghĩ có lẽ mấy Sơ tụng kinh nhiều quá nên bị 'mát giây'!

Trèo lên ngựa, ông giật dây cương, hét:

- "Đi!" Con ngựa đứng yên.

- "Tao bảo 'đi'! Mày cũng muốn 'mát giây' như mấy bà chủ của mày hả?" Ngựa vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng ông đành nói: "Tạ ơn Chúa!" và con ngựa bắt đầu cất bước.

Thấy lạ và hay hay, ông nổi hứng luôn miệng kêu"Tạ ơn Chúa". Ông không ngờ mỗi lần kêu "tạ ơn Chúa' là mỗi lần con ngựa tăng tốc độ. Ngựa phóng nhanh như gió và đang tiến gần vực tới thẳm muôn trượng. Ông Giáo Dân vội hét lớn "Amen". Ngựa ngưng lại bên mé vực thẳm. Hết hồn, ông Giáo Dân ngẩng mặt lên trời nói: "Tạ ơn Chúa".
 
Thế là con ngựa phóng xuống vực thẳm!..............................

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]