Đêm Gia Đình tháng 11 năm 2013


Thời gian: 
11/11/2013

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 11 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu,      ngày 8 tháng 11 năm 2013, từ 7-9 tối, tại Trung Tâm Công Giáo. Cha Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo Joseph Nguyễn Thái sẽ trở lại để thuyết giảng trong phần tâm linh với chủ đề Hạnh Phúc Đến Từ Đâu? Năm Đức Tin sắp chấm dứt và đây cũng là thời điểm mà mỗi người cần nhìn lại hành trình sống Đức Tin trong suốt năm vừa qua để nhận thức rằng chỉ có Đức Tin mới đưa đến hạnh phúc.

Gia đình Nazareth sẽ dành trọn năm tới cho việc Tân Phúc Âm Hóa trong gia đình, một nhu cầu mà các gia đình Công Giáo hằng khao khát để giữ vững đức tin trong gia đình và nơi con cái. Ông Nguyễn Văn Liêm, Cựu Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng, sẽ dẩn nhập bằng chủ để Suy Niệm, Chia Sẻ, Cầu Nguyện bằng Lời Chúa (Lectio Divina), một phương pháp thực tiển để gặp gỡ Chúa và để Lời Chúa tác động trong đời sống.

Các album khác

[về đầu trang]