Thánh Lễ bế mạc năm Đức Tin của Gia Đình Nazareth 2013


Đức Cha Mai Thanh Lương giảng phòng trong Thánh Lễ bế mạc năm Đức Tin  của Gia Đình Nazareth tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Tháng 9/2013.
Ban Thông Tin GĐN

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]