Thánh Lễ bế mạc năm Đức Tin của Gia Đình Nazareth 2013


Đức Cha Mai Thanh Lương giảng phòng trong Thánh Lễ bế mạc năm Đức Tin  của Gia Đình Nazareth tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Tháng 9/2013.
Ban Thông Tin GĐN

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin Mở Mắt Con
    Cuộc đời là một hành trình. Hành trình ấy đôi khi lạc lối mà ta không biết. Ta vẫn đi vẫn bước trong sai lầm của ma quỷ dẫn lối. Cho đến khi tỉnh...
[về đầu trang]