Em muốn theo đạo nhưng sợ ảnh hưởng đến ba em?!


Em muốn gia nhập đạo Công Giáo nhưng mẹ em lại nói “ba con là hiệu trưởng nếu con theo đạo sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba con. Nếu giờ con theo bắt buộc ba con phải theo đạo giống con.” Như vậy là em không được theo đạo hả mọi người?!

 

K.H

 

Đáp: 

Tin đạo, theo đạo, sống đạo và truyền đạo, nói chung tự do tôn giáo, là quyền thiêng liêng cao cả Thượng Đế ban cho con người. Nó là lời mời gọi Ngài dành riêng cho mỗi người, có ai cấm cản nổi đâu mà K.H phải la làng lên.

 

Tuy nhiên, đạo không chỉ có nghĩa là nhà thờ hay ở chùa, đọc kinh hay cúng bái. Đạo ở trong tâm hồn, trong niềm tin và trong cuộc sống mỗi người. Tin và sống đạo hơn theo đạo.

 

Tôi nói vậy vì trong trường hợp của em đang có những lấn cấn về hoàn cảnh gia đình. Vì thế, theo tôi, tạm thời em nên bình tĩnh, lắng nghe, và học hỏi thêm. Lợi dụng thời gian này tìm đọc những sách nói về niềm tin, về Công Giáo để học hỏi thêm, làm quen với những lề luật, với nghi lễ, với lời Chúa; nhất là tập sống theo các giới răn Chúa truyền. Em có thể tham gia các sinh hoạt tôn giáo, dự các buổi hội thảo, thuyết trình, giảng thuyết để biết thêm về Giáo Hội Công Giáo, về Chúa, và về đời sống một Kitô hữu. Khi những chuẩn bị tinh thần của em đã vững, cùng với lòng chân thành khao khát tìm kiếm chân lý, tôi tin là Chúa sẽ có cách để đem em lại với Ngài.

 

Trở lại câu trả lời của mẹ em, bảo rằng “Nếu giờ con theo bắt buộc ba con phải theo đạo giống con” thì không đúng. Chẳng có luật nào hay chẳng có ai đòi hỏi ba em phải làm như vậy. Nhưng nếu bảo rằng “con theo đạo sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba con” thì có thể đúng trong hoàn cảnh xã hội và chính trị hiện nay tại Việt Nam. Vì ai cũng biết, nếu ba em làm đến hiệu trưởng thì chắc chắn phải có những cam kết, những ràng buộc mà cả ba em lẫn má em không tiện nói ra.

 

Tóm lại, nếu em thành tâm tìm kiếm Chúa, thì cứ bình tĩnh cầu nguyện và tìm hiểu thêm. Chúa sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho em. Trong Thánh Kinh, Chúa để 99 con chiên lại một chỗ trong hoang địa để đi tìm 1 con chiên lạc, Ngài sao lại không tìm được em trong khi chính em cũng đang kiếm tìm Ngài?
 
 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]