CHƯƠNG XI: THAM DỰ - QUYỀN LỢI


1.  Điều Kiện tham dự:

Ðiều kiện tham dự là thật sự muốn tìm hiểu và phát huy hạnh phúc gia đình. Mời người phối ngẫu (chồng/vợ) của mình dành riêng cho nhau 48 tiếng cuối tuần tham dự một Khóa Nazareth. Gia Ðình Nazareth khuyến khích sự tham dự của hai vợ chồng, tuy nhiên vì điều kiện đặc biệt vẫn có thể tham dự một mình.

2. Quyền Lợi:

Sau khi đã trở thành các thành viên thuộc Gia Đình Nazareth, các thành viên:

a-Được mời gọi hay tự ý tham dự vào các Gia Ðình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới để thường xuyên liên lạc, giúp đỡ và cùng nhau duy trì, phát huy đời sống hôn nhân, tương quan vợ chồng và giáo dục con cái.

b-Được hưởng mọi lời cầu nguyện của Đại Gia Đình Nazareth khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

c-Được hưởng các lời kinh nguyện và thánh lễ do Gia Đình Nazareth xin sau khi qua đời.

d-Được hưởng các lời kinh nguyện và thánh lễ do Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới nơi đang sinh hoạt xin sau khi qua đời. 

e-Được quyền ứng cử, hoặc được bầu chọn vào những vai trò điều hành của Gia Đình Nazareth.

f-Khi tứ thân phụ mẫu, người phối ngẫu hoặc các con (độc thân đang sống với các thành viên) qua đời, Gia Đình Nazareth và Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ hoặc Gia Đình Liên Đới phối hợp với Ban Cầu Hồn xin lễ, phúng điếu, tham dự các giờ kinh nguyện, thánh lễ an táng cầu nguyện cho người qua đời. 

g-Hằng năm vào tháng Các Linh Hồn, Gia Đình Nazareth sẽ tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn cho các thành viên, các thân nhân và các ân nhân đã qua đời.

***
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Bạn hỏi tôi "Có kiếp trước?"
    Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang...
[về đầu trang]