CHƯƠNG VI: CÁC BAN CHUYÊN MÔN


Ðể Gia Ðình Nazareth hoạt động nhịp nhàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt, tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, Ban Điều Hành Nazareth sẽ mời gọi các thành viên với những khả năng chuyên môn tham gia các Ban được tổ chức và thành lập, gồm:

1. Ban Thánh Ca: (Trong thực hành, Trưởng Ban Thánh Ca cũng là Ca Trưởng)

Mục Đích:
a-Chọn lựa, tập dượt, và điều khiển phần thánh ca trong các thánh lễ, các buổi chầu Thánh Thể, các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện.

b-Chọn lựa các bản thánh ca theo tiêu chuẩn: thánh thiện, đơn sơ dễ hát, có thể dùng để hát cộng đồng. 

c-Chọn lựa các bản thánh ca diễn tả đúng theo chu kỳ phụng vụ: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Tuần Thánh, Mùa Phục Sinh và các Mùa Thường Niên. Và phù hợp với các phần chính trong thánh lễ: Nhập lễ, Tiến lễ, Hiệp lễ, và Kết lễ.

Nhân Sự:
-Trưởng ban (Ca trưởng): Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn.

2. Ban Bàn Thánh:

Mục Đích:
a-Chuẩn bị bàn thánh gồm chén lễ, bánh thánh, rượu, hương, nến, các bài đọc cho các thánh lễ, các buổi chầu Thánh Thể, và cử hành Phụng Vụ.

b-Cắt đặt người giúp lễ, đọc các bài đọc, lời nguyện cộng đồng, dâng lễ vật.

c-Tập dượt và hướng dẫn phần nghi lễ. 

d-Cắt đặt những người phục vụ Thánh Thể.

e- Soạn các lời nguyện cộng đồng.

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn.

3. Ban Khánh Tiết:

Mục Đích:
-Trang hoàng thánh đường, hội trường, phòng họp, phòng ăn trong những Khóa Nazareth, Khóa Huấn Luyện, Khóa Tu Nghiệp hoặc những buổi hội thảo, hồi tâm hay thuyết trình.

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn.

4. Ban Văn Nghệ:

Mục Đích:
a-Lo phần văn nghệ trong những buổi hồi tâm, hội thảo, thuyết trình, những Khóa Nazareth, những Khóa Huấn Luyện, những Khóa Tu Nghiệp, và những buổi tổ chức đặc biệt.

b-Liên lạc với các nghệ sỹ, ca sỹ chuyên nghiệp cũng như các nghệ sỹ, ca sỹ của Gia Đình Nazareth để góp vui trong các chương trình văn nghệ.

c-Điều hợp các chương trình văn nghệ trong những buổi hồi tâm, hội thảo, thuyết trình, những Khóa Nazareth, những Khóa Huấn Luyện, những Khóa Tu Nghiệp hoặc những dịp đặc biệt.

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn.

5. Ban Truyền Thông:

Mục Đích:
a-Qua những phương tiện truyền thông để phổ biến, giới thiệu và quảng bá sinh hoạt Gia Đình Nazareth.

b-Trách nhiệm về nội dung, hình thức, và bảo trì trang nhà www.giadinhnazareth.org

c-Tìm kiếm và khám phá những cây viết từ các thành viên trong Gia Đình Nazareth, cũng như các văn, thi sĩ thân hữu để cộng tác với trang nhà Nazareth.

d-Phổ biến những thông cáo, tin tức, và sinh hoạt của Gia Đình Nazareth trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt trang nhà www.giadinhnazareth.org

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn

6. Ban Ẩm Thực:

Mục Đích:
a-Lo thức ăn, nước uống cho những buổi hội thảo, thuyết trình, hồi tâm.

b-Lo ẩm thực cho các Khóa Nazareth, các Khóa Huấn Luyện, các Khóa Tu Nghiệp và các dịp tổ chức đặc biệt.
 
Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn

7. Ban Tư Vấn:
Mục Đích:
a-Cung cấp những tin tức, hướng dẫn, và các nguồn tư liệu liên quan đến đến đời sống hôn nhân, gia đình, tâm lý, giáo dục, văn hóa, xã hội, và nghề nghiệp cho các thành viên thuộc Gia Đình Nazareth.

b-Cung cấp những buổi tư vấn, những cuộc gặp gỡ riêng hoặc gia đình cho những thành viên đang cần sự giúp đỡ.

c-Giới thiệu những dịch vụ, những văn phòng, những chương trình uy tín, chuyên môn cho các thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn

8. Ban Cầu Hồn:

Mục Đích:
a-  Đại diện Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth thông báo đến các Gia Đình Cộng Đoàn, Gia Đình Giáo Xứ, Gia Đình Liên Đới chương trình cầu nguyện, chương trình thăm viếng, chương trình thánh lễ an táng khi được thông báo về một thành viên mới qua đời.

b- Tổ chức và hướng dẫn buổi cầu nguyện, thăm viếng, hoặc thánh lễ theo thời khóa biểu dành riêng cho Gia Đình Nazareth.

c- Thăm hỏi, an ủi gia đình, gia đình và thân nhân người quá cố. 

d- Hoạch định và phổ biến chương trình cầu nguyện cho các linh hồn các thành viên đã qua đời trong tháng Các Linh Hồn.

Nhân Sự:
-Trưởng ban: Do Ban Điều Hành Nazareth tuyển chọn.

-Phó ban: Do Trưởng Ban tuyển chọn và giới thiệu với Ban Điều Hành Nazareth.

-Các thành viên: Do Trưởng ban, Phó ban tuyển chọn

Ngoài những Ban trên, do nhu cầu cần thiết, và do những hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi, Ban Điều Hành sau khi tham khảo ý kiến với Ban Linh Hướng, Ban Cố Vấn, và Ban Nội Dung có thể thiết lập những Ban mới. 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]