CHƯƠNG IV: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


Cơ cấu Gia Đình Nazareth được tổ chức theo mô hình vòng tròn và điều hành qua mô thức gia đình, tình yêu thương được thể hiện qua sự hiệp nhất, quây quần gắn bó với nhau, cùng nhau Phục Vụ, Hỗ Trợ, Hướng Dẫn, và Đồng Hành.

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin lễ hay mua lễ
    Bố tôi tính tình đơn sơ chất phác, ông lại rất mộ đạo. Tôi ở xa nhà, lâu lâu lảng về giúi cho bố ít tiền ăn quà. Mấy đứa...
[về đầu trang]