CHƯƠNG II: PHƯƠNG CHÂM - MỤC ĐÍCH - NỀN TẢNG


1. Phương Châm:

Gia Đình Nazareth - Đồng Hành Với Các Gia Đình.

2.  Mục Đích

Với phương châm “Đồng Hành Với Các Gia Đình”, Gia Đình Nazareth đồng hành với các gia đình thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, nhằm mục đích:

- Đáp ứng nhu cầu về mục vụ gia đình. 

- Giúp các gia đình khám phá và duy trì những giá trị cao quí của ơn gọi hôn nhân. 

- Giúp các gia đình sống trong tinh thần Thương Yêu, Tha Thứ, Trung Thành, và Thánh Thiện.

3. Nền Tảng:

Gia Đình Nazareth được xây dựng trên ba nền tảng:

- Thánh Kinh.

- Thánh Thể.

- Giáo Hội.

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]