LỜI MỞ ĐẦU


Ðạo đức gia đình, đời sống thương yêu và bác ái của gia đình chính là nguyên tố làm phát huy, củng cố, xây dựng đời sống Kitô hữu, luân lý, và đạo đức xã hội. “Gia Đình khởi nguồn trong cùng một tình yêu Đấng Tạo Hóa yêu thương thế giới thụ tạo như đã được diễn tả ‘từ thuở ban đầu’ trong Sáng Thế Ký (1:1)” (Tâm Thư Gửi Các Gia Đình, Năm Gia Đình 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II).
Sau những suy nghĩ, cầu nguyện, cùng với sự khích lệ của Ðức Giám Mục Ðaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, sự khuyến khích của Lm. Nguyễn Uy Sỹ, Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam và Hội Ðồng Linh Mục Việt Nam Giáo Phận Orange, chúng tôi Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Danh và một số anh chị em thiện chí đã thành lập và phổ biến một sinh hoạt Mục Vụ Gia Ðình với tên gọi Gia Ðình Nazareth.
Với phương châm “Đồng Hành Với Các Gia Đình”, Gia Đình Nazareth đi vào dòng chính để cùng đồng hành với các gia đình thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, nhằm mục đích:
Đáp ứng nhu cầu về mục vụ gia đình.
Giúp các gia đình khám phá và duy trì những giá trị cao quí của hôn nhân. 
Để đưa ra những chỉ dẫn cần thiết trong việc điều hành và hướng dẫn hoạt động Gia Ðình Nazareth hầu theo đúng phương châm hành động và mục đích nguyên thủy đã đề ra của Gia Đình Nazareth, chúng tôi đã soạn thảo Bản Nội Qui này. Bất cứ điều khoản nào trong Bản Nội Qui muốn được tu chính phải có sự đề nghị, tham khảo và chấp thuận của Ban Linh Hướng, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Nazareth, Ban Điều Hành Gia Đình Cộng Đoàn, Ban Điều Hành Gia Đình Giáo Xứ, Ban Điều Hành Gia Đình Liên Đới, và Ban Nội Dung, và phải được đồng biểu quyết trước khi thi hành.    
Xin Thánh Gia chúc lành cho tất cả chúng ta. 
Orange County, California
Lễ Kính Thánh Gia,
30 tháng 12 năm 2012
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Bạn hỏi tôi "Có kiếp trước?"
    Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang...
[về đầu trang]