LỜI GIỚI THIỆU


Mục Vụ Gia Đình là một sinh hoạt mang ý nghĩa thiêng liêng cũng như xã hội, được Giáo Hội đặc biệt lưu ý và cổ võ. Lý do vì ơn gọi Hôn Nhân là một ơn gọi nền tảng trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Trong buổi đầu sáng tạo, Ngài đã lập hôn ước gia đình để nối kết Nguyên Tổ Adong và Evà. Trong việc hoàn tất ơn Cứu Độ, Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể đã đến với nhân loại qua cửa ngõ gia đình và đã thánh hóa gia đình. Ngài đã trở nên một người con trong Gia Đình Nazareth, đã làm nổi bật giá trị và ý nghĩa hôn nhân qua phép lạ đầu tiên nước lã hóa thành rượu trong tiệc cưới Cana.

Tôi đã được Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth xin viết vài Lời Giới Thiệu về Bản Nội Qui của sinh hoạt này. Và tôi nhận thấy rằng đây là một sinh hoạt đang đáp ứng cách tốt đẹp, hữu hiệu lời mời gọi canh tân đời sống gia đình của Giáo Hội. Một hoạt động mang ý nghĩa Công Giáo Tiến Hành, không những chỉ có chiều sâu tâm linh mà còn áp dụng các hiểu biết có tính cách khoa học về gia đình, tình yêu, giáo dục, và xã hội. Một tổ chức có qui củ, với những sinh hoạt nhịp nhàng từ trong gia đình đến cộng đoàn, giáo xứ và cộng đồng. Một sinh hoạt liên kết được với những sinh hoạt khác trong dòng chính nhằm bảo vệ, duy trì, và phát triển vẻ đẹp và giá trị của ơn gọi hôn nhân gia đình. Tất cả những sinh hoạt này được qui định rõ ràng trong Bản Nội Qui.

Tôi ưu ái chúc lành và cầu xin Thiên Chúa, Mẹ La Vang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đồng hành với các anh chị, nhất là qua Bản Nội Qui này, mọi sinh hoạt của Gia Đình Nazareth được điều hành một cách nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng vững chắc hầu tiếp tục đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, cũng là những phần tử của Giáo Hội và xã hội.

Orange County, CA
Đại Lễ Kính Thánh Gia 2012

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Linh Hướng Gia Đình Nazareth

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Bạn hỏi tôi "Có kiếp trước?"
    Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang...
[về đầu trang]