Giáo hạt tòng nhân là gì?


Tông Hiến Anglicanorum Coetibus ban hành trong tháng 10 năm 2009 cho phép thiết lập giáo hạt tòng nhân cho tín hữu gốc Anh giáo trở lại Công Giáo. Vậy xin hỏi Giáo Hạt Tòng Nhân là gì?

Đáp: 

Giáo hạt tòng nhân là gì? Là một tổ chức mô phỏng theo hình thức cấp giáo phận được thiết lập theo giáo luật để chăm sóc đời sống tinh thần cho giáo dân, đứng đầu là một giám mục hay linh mục được chỉ định bởi Đức Giáo Hoàng.

Gọi là tòng nhân vì không lệ thuộc về mặt địa lý (tòng thổ) nhưng lệ thuộc vào con người; ví dụ người cùng một văn hoá, tiếng nói, phong tục v.v…Trong giáo hội Công Giáo Latin (hay ta hay gọi là Công Giáo Roma), giáo phận là hình thức tổ chức của một giáo hội điạ phương để chăm sóc đời sống tinh thần của Kitô hữu. Đứng đầu giáo phận là Đức Giám Mục, còn gọi là Đấng Bản Quyền (Ordinary). Bên cạnh giáo phận, đôi khi vì nhu cầu mục vụ, giáo hội cho phép thiết lập những giám hạt tòng thổ hoặc đan viện tòng thổ (nghĩa là giới hạn trong một lãnh thổ về địa lý) và giao cho một giám chức, tựa như giám mục điạ phận coi sóc (giáo luật 370).

Hình thức giáo hạt tòng nhân đã được thiết lập trong giáo hội Công Giáo Roma ở Argentina, Austria and Brazil. Trong quân đội, hình thức giáo hạt tòng nhân dành cho tất cả quân nhân Công Giáo trong một quốc gia, bất kể họ đóng quân trong hay ngoài nước, đều thuộc về giáo hạt đó.

Giáo hạt tòng nhân cho tín hữu Anh giáo về với giáo hội Công Giáo Roma được đức giáo hoàng Benedicto XVI cho phép thiết lập dưới sự kiểm soát của Thánh Bộ Tín Lý, và với sự tham khảo ý kiến của Hội Đồng Giám Mục địa phương. Giáo hạt bao gồm tu sĩ nam nữ, giáo dân

Giáo hạt được phép tiếp tục duy trì một số những nghi thức phụng vụ và những lời nguyện thờ phượng theo truyền thống Anh giáo, nhưng tất cả những nghi thức và sách nguyện này phải được Toà Thánh chuẩn nhận.

Đứng đầu giáo hạt có thể là một giám mục, linh mục, hay giáo dân, nhưng thường là những linh mục Anh giáo nay trở lại Công Giáo (vì các giám mục Anh giáo khi trở lại Công Giáo giáo không được thi hành chức vụ giám mục, nhưng có thể là linh mục). Những người đứng đầu giáo hạt cũng là thành viên của hội đồng giám mục điạ phương khi nhóm họp. Ví dụ, ở Mỹ, mỗi năm một lần Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ họp, vị đứng đầu giáo hạt cũng tham dự. Riêng với những vị trước đây là giám mục Anh giáo, họ có thể được mời dự họp Hội Đồng Giám Mục điạ phương nhưng với tư cách như một giám mục về hưu, nghiã là tư cách quan sát viên.

Cũng với những giám mục Anh giáo, nếu sau khi trở về với Công Giáo và còn muốn giữ những biểu tượng giám mục trước đây của mình như Mũ, Gậy, Nhẫn, và Thánh giá đeo ngực, họ có thể xin phép Toà Thánh để mang những biểu tượng đó.

Ban lãnh đạo giáo hạt thường có sáu linh mục, và như các giáo phận, cũng có hội đồng linh mục và ban cố vấn.

Vì nhu cầu của các tin hữu, giáo hạt có thể tham khảo với giáo phận địa phương để xin phép Toà Thánh thiết lập những giáo xứ tòng nhân cho người trong giáo hạt.

Cứ năm năm một lần, người đứng đầu giáo hạt phải đi Roma để triều yết đức giáo hoàng, gọi là ad limina, như những giám mục Công Giáo, và phải báo cáo về tình hình giáo hạt với Thánh Bộ Tín Lý, Bộ Giám Mục và bộ Truyền Bá Tin Mừng của Toà Thánh.

Cho đến lúc này, nhiều người dự đoán là Toà Thánh sẽ chỉ thiết lập một giáo hạt tòng nhân cho tất cả các tín hữu Anh giáo trong toàn nước Mỹ, và có thể một giáo hạt cho toàn thể Nam Mỹ mà thôi.

 

(Nguồn: Liendoanconggiao.net 22.10.2010)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIỆN NAY, CÓ:

1. Ở Anh và xứ Wales : ít nhất 40 giáo hat với 60 linh mục (từ năm 2011)

2. Ở Hoa Kỳ : một giáo hạt (tháng Gie6ng 2012, với 1.400 người từ 22 cộng đoàn Anh giáo)

3. Ở Úc : một giáo hạt SẼ được thành lập vào 15/06 tới đây

* 6o cựu LM Anh gia`o đang chờ được thụ phong LM Công giáo.

(Tu es Petrus tổng hợp)

 

Ngưòi phụ trách: 

Nguyễn Thế Bài

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]