Công bố của ĐHY DiNardo về Sắc Lệnh Triệt Sản và Ngừa Thai của Bộ Y Tế


Người chuyển dịch: 
Phạm Xuân Khôi

Đức Hồng Y Daniel DiNardo đã đưa ra công bố này liên quan đến thông báo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh ngày 20 tháng 1 rằng:
 
Bộ sẽ không thay đổi sắc lệnh về đòi buộc phải bao gồm việc triệt sản, các loại thuốc có khả năng phá thai và ngừa thai (miễn phí) trong hầu như tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe:
 
Là mục tử của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston và chủ tịch của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động Phò Sự Sống, tôi đau lòng khi biết rằng sắc lệnh của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh về đòi buộc phải bao gồm việc triệt sản, các thuốc có khả năng phá thai và ngừa thai trong hầu như tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe sẽ được duy trì. Sắc lệnh này phương hại đến quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.
 
Sắc lệnh ngừa thai/triệt sản này mà Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh áp đặt trên những chương trình bảo hiểm sức khỏe vi phạm tự do tôn giáo, là điều được đảm bảo bởi Tu Chính Án Thứ Nhất và một số luật liên bang. Buộc tất cả chủ nhân phải mua bảo hiểm triệt sản và ngừa thai, kể các loại thuốc gây ra phá thai, là xâm nhập tận gốc quyền tự do tôn giáo và tự do làm theo lương tâm.
 
Sắc lệnh của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh bao gồm một khỏa miễn trừ vô cùng hạn hẹp cho "những chủ nhân tôn giáo" để bảo vệ hầu như không ai cả. Không thể bắt buộc những cơ quan bảo trợ, mua và cung cấp các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải vi phạm xác tín luân lý và tôn giáo sâu xa của họ để tham gia trong hệ thống chăm sóc y tế hoặc cung cấp cho các nhu cầu của gia đình, nhân viên của họ hoặc những người đang thiếu thốn nhất.
 
Thông báo hôm nay rằng sắc lệnh này và điều khoản miễn rất hẹp của nó sẽ không thay đổi là điều vô cùng đáng thất vọng đối với tôi. Như Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, chủ tịch của Đồng Giám Mục Công giáo Hoa Kỳ, đã nói: " Việc bắt buộc các công dân Hoa Kỳ phải chọn lựa giữa việc làm trái với lương tâm hay không được quyền chăm sóc y tế (bảo hiểm) là ‘tán tận lương tâm một cách trắng trợn’. Nó vừa là một cuộc tấn công vào vấn đề chăm sóc y tế vừa là một cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo".
 
Tôi hợp cùng các Giám Mục anh em của tôi, các đồng bào Công Gíao và tất cả mọi người thiện tâm, là những người coi quyền tự do tôn giáo như một đá tảng của cuộc sống chung của chúng ta bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ sắc lệnh của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh.
 
Hồng Y Daniel DiNardo
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
 
 
Phaolô Phạm Xuân Khôi1/22/2012
 

Nguồn: 
vietcatholic.org

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]