Con Biết Chúa Nghe Con


Đôi nét về tác phẩm: 

Gồm 8 bài suy niệm trình bày về cảm nghiệm thế nào là tình Chúa yêu thương qua những hình ảnh quen thân trong đời thường, và làm cách nào bạn có thể an vui đi giữa những đau thương thử thách. Sách được đọc và viết lời tựa do Mục sư Tiến Sĩ Trương Thanh Khiết.

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt, Tiến sĩ tâm lý
Nhà xuất bản: 
Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giá (Mỹ kim): 
5

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]