Duy Trì và Phát Triển Đời Sống Hôn Nhân


Đôi nét về tác phẩm: 

Gồm 13 chương, trình bày những bước căn bản, và những hướng dẫn thực hành để bạn có thể sống được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. “Tiến tới hôn nhân thì không có gi khó khăn lắm, nhưng duy trì và phát triển đời sống hôn nhân là việc làm không mấy dễ dàng.”

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt, Tiến sĩ tâm lý
Nhà xuất bản: 
Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ
Giá (Mỹ kim): 
10

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]