Chuyện kể cho con: Tình yêu và sự trung tín


Ngoan Nguyễn

Năm 2009, 7 vị thẩm phán của tòa án nhân quyền Âu Châu đã đồng thanh đưa ra phán quyết tuyên bố nước Ý đã vi phạm Qui ước nhân quyền Âu Châu trong điều khoản nói về tự do giáo dục và ra lệnh cho nước này phải tháo gỡ Thánh giá khỏi các trường công lập.

Hôm 18/3/2011, Tòa thượng thẩm nhân quyền Âu Châu đã đảo ngược lại phán quyết này, cho phép nước Ý cũng như các nước trong Liên Hiệp Âu Châu được trưng bày Thánh giá và các biểu tượng tôn giáo trong các trường công lập và các nơi công cộng nói chung.

Các con thân mến, thánh giá là một dấu chỉ của tình yêu và sự trung tín mà thiên chúa đã ký kết giao ước với con người qua các ngôn sứ và chính Đức Kitô, nhưng con người luôn bội phản mà quay lưng với “tình thương và sự trung tín” ấy. Trải qua bao thế hệ, con người đã làm nhơ nhuốc đi hình tượng của Thập Giá, hình tượng của tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Không phải Thiên Chúa của tình yêu đã thay đổi mà chính lòng con người đã thay đổi và trở nên chai đá với sự trung tín của Ngài.

Mỉa may thay ngày nay, con người nhìn vào thánh giá hay thập tự giá chỉ là món trang sức của các bà, các ông. Thánh giá hay thập tự giá chỉ là biêu tượng của sự vi phạm tự do của con người của một quốc gia nào đó, hay là sự ngăn cản trào lưu tiến bộ của xã hội về "Phá Thái" hay "Đồng Tính" hay "vũ khí hủy diệt". Thánh giá hay thập tự giá chỉ còn là sự ru ngũ của đạo giáo về một niềm tin không thực tế ..v..v…

Các con thân mến khi các con chào quốc kỳ Mỹ hay hay quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, các con đưa tay lên ngực, nghiêm trang đứng ngẫn đầu và cao giọng hát. Bởi vì các con được giáo dục biết rằng chúng ta tự hào và tôn trọng những người đã chết và đỗ máu cho quê hương núi sông vì “ yêu thương và trung tín” với quê hương dân tộc. Chúng ta nghiên mình trứơc những ngừơi hy sinh quên mình cho chúng ta ngày nay và luôn dạy dỗ con cái các thế hệ sau đều vẫn nhớ công ơn ấy.

Còn các con hãy xem xét “tình yêu và sự trung tín” của thiên chúa thì sao ? cái chết của Chúa Giêsu không có được chỗ đứng nào trong lòng nhân loại sao? Ngài đã làm gì cho nhân loại mà nhân loại lại quay lưng với Ngài; hãy thảo cho thiên chúa một sự công bằng, và hãy tự nói rằng:

“Vinh Quang của ta là Thập Giá Đức Kitô
  Nhờ Người ơn Cứu Độ của ta
  Sức sống của ta và phục sinh của ta …”

Các con thân mến hãy học hỏi “tình yêu và sự trung tín” của thiên chúa qua Thánh Kinh, tất cả mọi chú giải đều qui về một mối:

THIÊN CHÚA QUA BAO THẾ HỆ vẫn là THIÊN CHÚA CỦA TÌNH YÊU và SỰ TRUNG TÍN

Qua câu chuyện này Ba muốn các con có cái nhìn đúng đắn hơn về cây thập giá. Yêu quí nó và cảm tạ muôn hồng ân từ chính tình yêu của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Thật hạnh phúc  biết bao khi chúng ta lặng ngắm thánh giá, chiêm nguỡng thánh giá với tất cả tấm lòng và hát ca cảm tạ.
 
Thương các con
Orange county ngày 21 tháng 01 năm 2014
Ngoan Nguyễn
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]