Tìm về cội nguồn đức tin


Đôi nét về tác phẩm: 

Chia sẻ hành trình đi tìm Chân-Thiện-Mỹ với biết bao thách đố gian nan. Tác phẩm là lời tạ ơn sâu xa về món quà cao quí của Trời cao đã tặng ban qua bàn tay Mẹ Maria

Tác giả: 
Đặng Thị Kim Dung, Trịnh Đức Hòa, CSsR
Nhà xuất bản: 
Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giá (Mỹ kim): 
10

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin lễ hay mua lễ
    Bố tôi tính tình đơn sơ chất phác, ông lại rất mộ đạo. Tôi ở xa nhà, lâu lâu lảng về giúi cho bố ít tiền ăn quà. Mấy đứa...
[về đầu trang]