Brochure Gia đình Nazareth


“Người theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Maria, Mẹ Ngài ghi nhận những việc ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Luc 2 :51-52).

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange

GIA ĐÌNH NAZARETH

Nhằm phát huy và phổ biến giá trị ơn gọi hôn nhân và đời sống gia đình theo tinh thần Kitô Giáo, đặt nền tảng trên Lời Chúa, giáo huấn Giáo Hội, và những ứng dụng tâm lý học. Gia Đình Nazareth do Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh thành lập cùng với sự cộng tác của một số giáo dân thiện chí.

Gia Đình Nazareth được Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chúc lành; Lm. Nguyễn Uy Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Hội Đồng Linh Mục, và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chấp thuận, nâng đỡ, và khuyến khích phổ biến.

MỤC ĐÍCH

Mục đích của Gia Đình Nazareth:

1. Tìm hiểu và phổ biến những giá trị cao quí của ơn gọi hôn nhân.

2. Duy trì và phát triển hạnh phúc gia đình.

3. Hướng dẫn và cung cấp những phương pháp và nghệ thuật giáo dục.

SINH HOẠT

Sinh hoạt Gia Đình Nazareth gồm:
1. Khóa Nazareth: Được tổ chức vào cuối tuần từ chiều Thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật. Thông thường sẽ tổ chức 2 Khóa một năm.

2. Hội thảo và thuyết trình: Những buổi hội thảo và thuyết trình với những đề tài trực tiếp liên quan đến đời sống hôn nhân, gia đình, tình yêu, và giáo dục con cái, được lồng vào những buổi picnic hoặc những dịp đặc biệt.

3. Khóa Tông Đồ Nazareth: Cho các bạn đã tham dự Khóa Nazareth để nâng cao và đào sâu hơn sứ vụ tông đồ gia đình.

4. Đại Hội Nazareth: Gồm Đại Hội thường niên, hoặc Đại Hội bất thường.

5. Nhóm Nazareth: Hằng tháng tham dự những buổi chia sẻ cảm nghiệm sống với nhau trong Nhóm.

6. Tư Vấn Gia Đình: Cho anh chị em đang sinh hoạt trong Gia Đình Nazareth.

PHƯƠNG PHÁP

Gia Đình Nazareth dựa trên:

1. Thánh Kinh: Tìm hiểu và sống Lời Chúa để giúp khám phá những giá trị đích thực của ơn gọi hôn nhân gia đình.

2. Tâm lý: Dựa trên những phân tích và nguyên tắc tâm lý để tìm hiểu tình yêu lứa đôi, vẻ đẹp của đời sống hôn nhân gia đình, và giáo dục con cái.

3. Tâm linh: Thư dãn tinh thần trong mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa qua kinh nguyện, Thánh Thể, và Thánh Lễ.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu và phát huy hạnh phúc gia đình, bạn hãy mời người phối ngẫu (chồng/vợ) của bạn, dành riêng cho nhau một cuối tuần tham dự Khóa Nazareth.

Trường hợp đặc biệt, quí vị hay các bạn độc thân cũng xin mời tham dự Khóa, và sinh hoạt với Gia Đình Nazareth.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Gia Đình Nazareth luôn sẵn sàng phục vụ hạnh phúc các gia đình. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các đại diện sau đây:

1. Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh, Linh Hướng Chương Trình. Tel. 949-837-1090
2. ÔB. Nguyễn Văn Nhuệ-Thu Nhi. Tel. 949-830-0208
3. ÔB. Vũ Đình Kỷ-Cậy. Tel. 949-472-5083
4. ÔB. Bùi Thu Sơn-Mai Phượng. Tel. 714-553-4660

***

“Người theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Maria, Mẹ Ngài ghi nhận những việc ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Luc 2 :51-52).

 

Bản để download: 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]