Gia Đình Nazareth


Trong tầm nhìn về tương lai, và trước sự phát triển cũng như trưởng thành của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, California, một Cộng Đồng Công Giáo đông nhất thế giới ở hải ngoại. Hội Đồng Linh Mục Việt Nam và Ban Thường Vụ Cộng Đồng giáo phận đã nhiều lần suy nghĩ đến việc cần phải có một sinh hoạt mục vụ gia đình, nhằm đáp ứng những đổi mới, những theo thức hội nhập vào dòng chính của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
(The Family of Nazareth of Vietnamese Catholic Community
of Diocese of Orange, California)

 

Bùi Thu Sơn- Mai Phượng
Thư Ký Chương Trình

 Trong tầm nhìn về tương lai, và trước sự phát triển cũng như trưởng thành của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, California, một Cộng Đồng Công Giáo đông nhất thế giới ở hải ngoại. Hội Đồng Linh Mục Việt Nam và Ban Thường Vụ Cộng Đồng giáo phận đã nhiều lần suy nghĩ đến việc cần phải có một sinh hoạt mục vụ gia đình, nhằm đáp ứng những đổi mới, những theo thức hội nhập vào dòng chính của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Để đáp ứng những thao thức ấy, Thứ Hai, ngày 6 tháng 10 năm 2008, trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Linh Mục Việt Nam, linh mục Giuse Trịnh Ngọc Danh đã đệ trình một chương trình mục vụ gia đình mới mang tên Gia Đình Nazareth, và đã được tất cả các linh mục chấp thuận và khuyến khích phổ biến.

Trước đó, linh mục Trịnh Ngọc Danh đã nhiều lần tham khảo ý kiến với Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận, cũng như linh mục Nguyễn Uy Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Linh Mục Việt Nam. Các Ngài đã đồng ý và chúc lành cho thiện chí thành lập Gia Đình Nazareth.

Gia Đình Nazareth đã được phổ biến trên tờ Hiệp Thông, cơ quan thông tin chính thức của Cộng Đồng vào các Chúa Nhật ngày 19, 26 tháng 10, và Chúa Nhật ngày 2, 9 tháng 11 năm 2008.

Liền sau khi được Hội Đồng Linh Mục chấp thuận, thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2008, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, linh mục Trinh Ngọc Danh đã tổ chức một phiên họp dành cho những anh em của Gia Đình Nazareth và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (một chương trình do linh mục Phêrô Chu Quang Minh, SJ thành lập và đã sinh hoạt tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange từ nhiều năm qua). Cùng với Lm. Trịnh Ngọc Danh, Lm. Nguyễn Uy Sỹ đã lần lượt trình bày về sự có mặt của Gia Đình Nazareth, cũng như sự cần thiết của sinh hoạt này theo nhu cầu của Cộng Đồng và của Giáo Phận. Cũng trong buổi họp này, Lm. Nguyễn Uy Sỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Gia Đình Nazareth là Chương Trình của Cộng Đồng và cho Cộng Đồng” và được công nhận như một sinh hoạt Công Giáo Tiến Hành của Cộng Đồng. Ngài cũng đã kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng và tiếp tay phổ biến Gia Đình Nazareth.

Cũng trong chiều hướng giới thiệu một sinh hoạt mục vụ gia đình mới, Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2008, Ông Vũ Đình Kỷ, đại diện cho Gia Đình Nazareth đã họp với Ban Thường Vụ Cộng Đồng, và đã giới thiệu Gia Đình Nazareth với các vị đại diện Cộng Đồng và Cộng Đoàn. Buổi ra mắt chính thức với Cộng Đồng Dân Chúa cũng sẽ được tổ chức vào dịp lễ Bổn Mạng Gia Đình Nazareth, lễ kính Thánh Gia, ngày 27 tháng 12 năm 2008 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange. Vậy Gia Đình Nazareth là gì? Mục đích, tổ chức như thế nào? Sinh hoạt làm sao?

A. TỔNG QUÁT VỀ GIA ĐÌNH NAZARETH

I. GIA ĐÌNH NAZARETH

Là một sinh hoạt nhằm phát huy và phổ biến giá trị ơn gọi hôn nhân và đời sống gia đình theo tinh thần Kitô Giáo, đặt nền tảng trên Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, và những ứng dụng của tâm lý học. Chương Trình do Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh thành lập cùng với sự cộng tác của một số giáo dân thiện chí.

Gia Đình Nazareth đã được Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chúc lành và khích lệ. Ngoài ra, Gia Đình Nazareth cũng đã được Lm. Nguyễn Uy Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam và Hội Đồng Linh Mục Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange chấp thuận và khuyến khích phổ biến.

II. MỤC ĐÍCH

Gia Đình Nazareth nhắm những mục đích:

1. Tìm hiểu và phổ biến những giá trị cao quí của ơn gọi hôn nhân.
2. Duy trì và phát triển hạnh phúc gia đình.
3. Hướng dẫn và cung cấp những phương pháp và nghệ thuật giáo dục.

III. SINH HOẠT

Sau đây là những sinh hoạt chính của Gia Đình Nazareth:

1. Khóa Nazareth: Một hình thức tĩnh tâm, hội thảo, học hỏi về ơn gọi hôn nhân, gia đình, nghệ thuật giáo dục và cách thức giải quyết những khó khăn trong đời sống gia đình. Khóa Nazareth sẽ chiếm trọn một cuối tuần, bắt đầu từ chiều thứ Sáu và bế mạc vào chiều Chúa Nhật. Khóa được hướng dẫn bởi các linh mục, các chuyên viên, và giáo dân kinh nghiệm về mục vụ gia đình, tâm lý gia đình, tâm lý giáo dục, và đời sống hôn nhân phụ trách.

2. Hội thảo và thuyết trình: Những buổi hội thảo và thuyết trình với những chủ đề trực tiếp liên quan đến đời sống hôn nhân, gia đình, tình yêu, và giáo dục con cái, được lồng vào những buổi picnic hoặc những dịp đặc biệt.

3. Khóa Tông Đồ Nazareth: Dành riêng cho các bạn đã tham dự Khóa Nazareth để nâng cao và đào sâu hơn sứ vụ tông đồ gia đình.

4. Đại Hội Nazareth: Đại Hội thường niên, Đại Hội bất thường của Gia Đình Nazareth.

5. Nhóm Gia Đình Nazareth: Hằng tháng tham dự những buổi chia sẻ cảm nghiệm sống với nhau trong mỗi Gia Đình.

6. Tư Vấn Gia Đình: Dành riêng cho anh chị em đang sinh hoạt trong Gia Đình Nazareth.

IV. PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG
Gia Đình Nazareth sẽ dựa trên:

1. Thánh Kinh: Qua việc tìm hiểu và sống Lời Chúa sẽ giúp khám phá những giá trị đích thực của ơn gọi hôn nhân gia đình.

2. Tâm lý: Dựa trên những phân tích và nguyên tắc tâm lý để tìm hiểu tình yêu lứa đôi, vẻ đẹp của đời sống hôn nhân gia đình, và giáo dục con cháu.

3. Tâm linh: Thư dãn tinh thần trong mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa trong kinh nguyện.

B. SINH HOẠT TẠI MỖI GIÁO XỨ HAY CỘNG ĐOÀN
(Trích dẫn từ Nội Quy của Gia Đình Nazareth)

Gia Đình Nazareth đặt nền tảng trên sinh hoạt của các nhóm nhỏ tại mỗi giáo xứ hay cộng đoàn được gọi là các Gia Đình Nazareth. Thí dụ: Gia Đình Nazareth Thánh Linh, Gia Đình Nazareth Tam Biên, Gia Đình Nazareth La Vang, Gia Đình Nazareth Thánh Giuse...

I. TỔ CHỨC VÀ THÀNH LẬP

Tại mỗi giáo xứ hay cộng đoàn, tùy theo sự hướng dẫn và khích lệ của linh mục chính xứ hay quản nhiệm, và cùng với Ban Điều Hành Trung Ương, các anh chị sau khi đã tham dự khóa Nazareth sẽ về sinh hoạt với nhau như một gia đình tại giáo xứ hay cộng đoàn được gọi là “Gia Đình Nazareth”.

II. ĐIỀU HÀNH

Mỗi Gia Đình Nazareth (tại giáo xứ hay cộng đoàn) là một đơn vị biệt lập và tự lập trong tổ chức và điều hành. Tuy nhiên, các Gia Đình này sẽ liên lạc hàng dọc với Ban Điều Hành Trung Ương và hàng ngang với các Gia Đình Nazareth khác. Tùy theo nhu cầu và sự phát triển của mỗi Gia Đình. Ban Điều Hành Gia Đình Nazareth tại giáo xứ hay cộng đoàn gồm những chức vụ:

- Gia Trưởng: Nhiệm vụ lo lắng sinh hoạt cho anh chị em của Gia Đình.
- Phụ Tá: Cùng với Gia Trưởng điều hành, phổ biến và hỗ trợ anh chị em trong Gia Đình.
- Thư Ký: Phụ trách về biên ghi, sổ sách và thông báo của Gia Đình.
- Thủ Quĩ: Phụ trách về tài chánh, và chi tiêu của Gia Đình.

III. LINH HƯỚNG

Linh Hướng của mỗi Gia Đình tại mỗi giáo xứ hay cộng đoàn là linh mục chính xứ hay quản nhiệm. Tuy nhiên, Linh Hướng chung của Đại Gia Đình Nazareth vẫn là linh mục Giuse Trịnh Ngọc Danh, Sáng Lập và cũng là vị đã được Hội Đồng Linh Mục đặc cử làm Linh Hướng.

IV. BỔN MẠNG

Mỗi Gia Đình đều có bổn mạng riêng của mình. Các Gia Đình sẽ mừng Bổn Mạng theo lịch trình phụng vụ của riêng Gia Đình mình. Tuy nhiên, Bổn Mạng chung của Đại Gia Đình Nazareth là Lễ Thánh Gia.

V. SINH HOẠT

a) Sinh hoạt địa phương:

1. Mỗi Gia Đình là một đơn vị riêng biệt và hoạt động biệt lập tại mỗi giáo xứ hay cộng đoàn. Các Gia Đình sẽ liên lạc với nhau theo hàng ngang, và với Trung Ương theo hàng dọc.

2. Cộng tác và tham gia vào những sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ hay cộng đoàn tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi anh chị em trong Gia Đình.

3. Mỗi Gia Đình mỗi năm nên tổ chức ít nhất 1 buổi tĩnh tâm, hội thảo, sinh hoạt chung cho Gia Đình mình và cho cả giáo xứ hay cộng đoàn. Đề tài do các Gia Đình đề nghị, hoặc do Ban Nội Dung Trung Ương đề nghị. Việc chọn thuyết trình viên, và phần diễn giảng sẽ do Trung Ương đảm trách.

4. Tại giáo xứ hay cộng đoàn nếu nhận thấy có đủ số người tham dự, và do nhu cầu địa phương có thể bàn với Ban Điều Hành Trung Ương để tổ chức những Khóa Nazareth tại giáo xứ hay cộng đoàn mình.

5. Mỗi Gia Đình sẽ sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, dùng Lời Chúa làm nền tảng, cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm sống giúp nhau sống đạo và làm thăng hoa sinh hoạt Gia Đình theo đoàn sủng Gia Đình Nazareth.

b) Sinh hoạt chung với Gia Đình Nazareth:

1. Hằng năm sẽ giúp Trung Ương bằng cách giới thiệu người tham dự và giúp công tác tổ chức các khóa Nazaerth.

2. Tham dự những buổi sinh hoạt chung của Gia Đình Nazareth như Đại Hội Thường Niên mỗi năm 1 lần vào dịp lễ Thánh Gia, quan thầy của Gia Đình Nazareth.

3. Tham dự các buổi tĩnh tâm do Ban Điều Hành Trung Ương tổ chức.

C. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Muốn tham dự và sinh hoạt với Gia Đình Nazareth, điều kiện duy nhất là bạn thật sự muốn tìm hiểu và phát huy hạnh phúc gia đình của bạn. Bạn hãy mời người phối ngẫu (chồng/vợ) của bạn, dành riêng cho nhau một cuối tuần tham dự Khóa Nazareth.

D. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Gia Đình Nazareth luôn sẵn sàng phục vụ hạnh phúc gia đình của bạn. Bạn có thể liên lạc với các đại diện:

1. Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh, Linh Hướng. Tel. 949-837-1090
2. ÔB. Nguyễn Văn Nhuệ-Thu Nhi. Tel. 949-830-0208
3. ÔB. Vũ Đình Kỷ-Cậy. Tel. 949-472-5083
4. ÔB. Bùi Thu Sơn-Mai Phượng. Tel. 714-553-4660

TÌNH YÊU LÀ MỘT BÔNG HOA HIẾM QUÍ BẠN CẦN PHẢI BIẾT CÁCH CHĂM SÓC VÀ NÂNG NIU NÓ.

HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH LÀ MỘT HẠNH PHÚC CÓ THẬT, CHỈ CẦN BẠN BỎ ĐÔI CHÚT THỜI GIỜ TÌM HIỂU VÀ KHÁM PHÁ NÓ.

Bản để download: 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]