Cho con cách sống


Song Thúy sưu tầm

Nếu sống trong cãi cọ
Con sẽ học lời hư
Và rất hay cãi lại
Con bắt chước thôi mà
Nếu sống trong bạo lực
Con ngược ngạo theo ngay
Mới hay mầm thù nghịch
Dễ gieo lòng thơ ngây
Nếu hay bị chê cười
Con tự ti nhút nhát
Ngày mai lớn lên rồi
Sao tự tin làm việc
Nếu nặng lời nhục mạ
Con mặc cảm lỗi lầm
Điều hay dở khó phân
Dễ sa đường lầm lạc
Nếu cho con khoan dung
Con học lòng kiên nhẫn
Cho con lời khích lệ
Con thêm phần tự tin
Một lời khen đúng lúc
Con thấy mình lớn hơn
Luôn nói lời ngay thẳng
Con học sự liêm trinh
Che chở bởi yêu thương
Giúp con lòng nhân hậu
Tập cho con khuôn phép
Con tự chủ bản thân
Lòng tin và thương mến
Sẽ cho con mọi điều
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]