Tôi nghe nói có Thánh có 3 linh hồn; rồi lại có Thánh không có linh hồn?


Đáp: 

Đây chỉ là câu đố vui trong nhà Đạo.
"Thánh Gia" có ba linh hồn.
"Thánh Giá" không có linh hồn!

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]