Lá thư Linh hướng


Khí giới cần trang bị

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN I MC / C
Bài đọc 1 : ( Gv 26:4-10). Bài đọc 2 : ( Rm 10: 8-13). Tin Mừng : ( Lc 4: 1-13)

Ngày xưa có một chàng thanh niên hiền lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và rất yêu thương vợ. Một hôm, một con quỷ đến cám dỗ anh phạm tội. Quỷ đưa ra cho anh ba điều xấu để lựa chọn: một là chửi mắng cha mẹ, hai  là giết vợ thân yêu, ba là uống rượu.

Ra khơi thả lưới

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN V TN / C
Bài đọc 1 : (Is 6:1-8). Bài đọc 2 : (1Cr 15:1-11). Tin Mừng : ( Lc 5:1-11)

Với nỗ lực, tài năng của mình, không phải lúc nào người ta cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn. Kinh nghiệm dân gian cũng đã cho thấy : mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Ông Simon và các bạn chài của ông suốt một đêm thức trắng, chống chọi với sóng biển để đánh cá. Họ không muốn trở về không; thế mà họ lại phải đối diện với thực tại ấy.

Lời thật mất lòng

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Nhà của Mullah Nasruddin bị hỏa hoạn. Ông trèo lên mái nhà để tìm đường thoát thân. Thấy ông bám chênh vênh trên mái nhà, các bạn ông tập trung phía dưới, căng một tấm chăn và gọi ông: “ Mullah, nhảy xuống đi!”

Sự can thiệp của Mẹ Maria

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Kinh Thánh thường dùng hình ảnh hôn phu và hôn thê để mô tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Ngài, và hình ảnh tiệc cưới để mô tả niềm vui mà Thiên Chúa tìm thấy nơi dân Ngài.

Tam thập nhi lập

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Bài đọc 1 : (Is 40:1-5,9-11). Bài đọc 2 : (Tt 2:11-14. 3:4-7). Tin Mừng : (Lc 3:15-16,21-22)

Nhận định về những giai đoạn của cuộc đời mình, Đức Không Tử đã viết trong sách Luận Ngữ như sau: “Ngộ thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cửu” ( Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm

Đừng để mất ánh sao

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Hiển Linh
Bài đọc 1 : (Is 60:1-6). Bài đọc 2 : (Ep 3:2-3,5-6). Tin Mừng: ( Mt 2:1-12)

Có một vị sư phụ bị mù từ nhỏ, cùng đi với một đệ tử vào sân đình. Khi hai thầy trò đi đến gần một cây đào rất lớn, sư phụ nghiêng đầu tránh một vài nhánh đào rủ xuống thấp; nhìn thấy thế, đệ tử ngạc nhiên hỏi: “ Thưa thầy, sao thầy biết có những nhánh đào ấy mà tránh?”  Sư phụ trả lời: “ Con mắt chỉ là một trong những cơ quan chúng ta dùng để nhận biết mà thôi.

Ánh sáng và bóng tối

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Giáng Sinh
Lễ nửa đêm : Bài đọc 1 : ( Is 9:1-7). Bài đọc 2 : ( Tt 2:1-14). Tin Mừng : ( Lc 2: 1-14) . Lễ rạng đông : ( Bài đọc 1 : ( Is 62:11-12). Bài đọc 2 : (Tt 3:4-7). Tin Mừng : ( Lc 2:15-20). Lễ ban ngày : Bài đọc 1 : (Is 52:7-10). Bài đọc 2 : ( Dt 1:1-6). Tin Mừng ( Ga 1-18)

Ngôn sứ Isaia mô tả cảnh lưu đày của dân Chúa: “ Họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói. Khi đói, họ sẽ nổi giận, sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa của mình. Họ sẽ ngước lên cao, rồi nhìn xuống đất, và kìa: ngặt nghèo và tối tăm, bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù.” ( Is 8:21-22)

Chuyện gì phải đến sẽ đến

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Chuyện gì phải đến sẽ đến

CN IV MV / C
Bài đọc 1 : (Mk 5:1-4). Bài đọc 2 : (Dt 10:5-10). Tin Mừng : ( Lc 1:39-45)

Chúa nhật I mùa Vọng báo tin vui ngày Chúa đến. Chúa nhật II, ông Gioan kêu gọi dọn đường cho Chúa đến. Chúa nhật III, ông loan báo niềm vui vì Chúa gần đến. Chúa nhật IV hôm nay, thánh sử Luca  lại nói về một cuộc viếng thăm giữa hai chị em họ là cô Maria và bà Êlisabét.

Tình yêu: Con đường thẳng

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Tình yêu, con đường thẳng

CN II MV / C
Bài đọc 1: ( Br 5:1-9). Bài đọc 2 : (Pl 1:4-6,8-11). Tin Mừng : ( Lc 3:1-6)

Ngôn sứ Barúc đã đưa ra một thông điệp để an ủi dân Sion. Những đau khổ của họ đã chấm dứt, và con cái của họ sẽ được trở về từ chốn lưu đày. Thiên Chúa sẽ tạo mọi thuận lợi cho cuộc trở về của họ, và đem cho họ sự phục hồi lớn lao.

Vui mừng trong tuyệt vọng

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Vui mừng trong tuyệt vọng
CN I Mùa Vọng / C
Bài đọc 1 : ( Gr 33:14-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 3:12-4:2). Tin Mừng : ( Lc 21: 21-28,34-36)

Mùa Vọng hằng năm nhắc nhớ ngày Chúa đến lần thứ nhất trong thân xác yếu hèn của con người tại Bê lem, đồng thời giúp chúng ta hướng tới ngày sau hết của cuộc sống của mỗi người và chuẩn bị tiếp bước đi về ngày Chúa đến lần thứ hai trong quyền uy và sức mạnh vào ngày sau hết. Chúng ta đang sống giữa hai lần đến của Đức Kitô.

[về đầu trang]