Lá thư Linh hướng


Tình yêu: Con đường thẳng

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Tình yêu, con đường thẳng

CN II MV / C
Bài đọc 1: ( Br 5:1-9). Bài đọc 2 : (Pl 1:4-6,8-11). Tin Mừng : ( Lc 3:1-6)

Ngôn sứ Barúc đã đưa ra một thông điệp để an ủi dân Sion. Những đau khổ của họ đã chấm dứt, và con cái của họ sẽ được trở về từ chốn lưu đày. Thiên Chúa sẽ tạo mọi thuận lợi cho cuộc trở về của họ, và đem cho họ sự phục hồi lớn lao.

Vui mừng trong tuyệt vọng

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Vui mừng trong tuyệt vọng
CN I Mùa Vọng / C
Bài đọc 1 : ( Gr 33:14-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 3:12-4:2). Tin Mừng : ( Lc 21: 21-28,34-36)

Mùa Vọng hằng năm nhắc nhớ ngày Chúa đến lần thứ nhất trong thân xác yếu hèn của con người tại Bê lem, đồng thời giúp chúng ta hướng tới ngày sau hết của cuộc sống của mỗi người và chuẩn bị tiếp bước đi về ngày Chúa đến lần thứ hai trong quyền uy và sức mạnh vào ngày sau hết. Chúng ta đang sống giữa hai lần đến của Đức Kitô.

Vua tình yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXIV TN/ B LỄ CHÚA KITÔ VUA
Bài đọc 1 : (Đnl 7:13-14). Bài đọc 2 : ( Kh 1:5-8). Tin Mừng : ( Ga 18:33-37)

Không biết vì thật lòng hay có ý mĩa mai, ông Philatô đã hai lần hỏi Chúa Giêsu có phải là vua không.

Quảng đại trong khiêm nhu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Quảng đại trong khiêm nhu
CN XXXII TN / B: Bài đọc 1 : (1V 17:10-16). Bài đọc 2 : (Dt 9:21-28). Tin mừng : ( Mc 12:38-44)

Đức Chúa Giêsu ngồi dối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma.

"Người mù ngưa chột"

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

“Người mù ngựa chột”

CN XXX TN / B: Bài đọc 1 : ( Gr 31:7-9). Bài đọc 2 : ( Dt 5:1-6). Tin Mừng : ( Mc 10:46-52)

Thời Đông Tấn có ba nhân vật nổi danh: Hằng Huyền, Ân Trọng Kham và Cố Khải Chi. Hằng Huyền tinh thông kinh sử, võ nghệ song toàn, được bổ nhiệm làm Thứ Sử đất Giang Châu. Ân Trọng Kham là người có học vấn lại hiếu thuận với cha mẹ. Khi cha bệnh, ông phụng dưỡng cha ngày đêm; vì đêm không ngủ được, nên bị mù một mắt, và được làm Tham Quân trong phủ Hằng Huyền. Cố Khải Chi là một họa sĩ nổi tiếng.

Một sự lựa chọn

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Một sự lựa chọn

CN XXVIII TN / B: Bài đọc 1 : ( Kn 7:7-11). Bài đọc 2 : ( Dt 4:12-13). Tin Mừng : ( Mc 10:17-30)

Nếu thành thật với lương tâm mình, thì ai cũng sẽ băn khoăn thắc mắc sống trên đời này để làm gì ? Sẽ còn lại gì sau cái chết? Với người Kitô hữu, chúng ta tin con người có xác và có hồn bất tử. Vậy thì phải sống và làm gì để được sự sống đời đời?

Giao ước tình yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Giao ước tình yêu

CN XXVII TN / B: Bài đọc 1 : ( St 2:18-24). Bài đọc 2 : ( Dt 2:9-11). Tin Mừng : ( Mc 10: 2-16)

Vào đời nhà Tống, có một ông quan tên là Hứa Doãn. Ông là một người có tài văn chương, đỗ tiến sĩ, có nhiều chính sách rất hay, được dân chúng cảm phục, nhưng vợ ông lại là một người phụ nữ kém nhan sắc. Khi làm lễ cưới xong, đem vợ về, Hứa Doãn thấy vợ xấu, muốn lập tức bỏ đi ngay, bèn hỏi Nguyễn thị là vợ ông rằng:  “ Đàn bà có tứ đức. Nàng được mấy đức?”

Óc bè phái

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Đầu óc bè phái

CN XXVI TN / B: Bài đọc 1 : ( Ds 11:25-29). Bài đọc 2 : ( Gc 5:1-6). Tin Mừng : ( Mc 9:38-43.47-48)

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Đó là lời của Chúa Giêsu nói khi ông Gioan đến trình báo cho Ngài rằng: “ Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.

Ngược đời!

Lời ngỏ: 

Ngược đời!

CN XXV TN / B: Bài đọc 1 : ( Kn 2: 12. 17-20). Bài đọc 2 : ( Gc 3:16-4:3). Tin Mừng : ( Mc 9:30-37)

Dù đã được Thầy tiên báo lần thứ hai rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông vẫn không hiểu và sợ không dám hỏi Ngài điều đó.Trong thâm tâm, họ vẫn nuôi hy vọng ngày Thầy sẽ lập vương quốc mới; vì thế, trên đường về nhà, họ xầm xì bàn tán với nhau.

Vỡ mộng!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Vỡ mộng!

CN XXIV TN / B: Bài đọc 1 : ( Is 50:5-9). Bài đọc 2 : ( Gc 2:14-18). Tin Mừng : ( Mc 8:27-36).

Để trắc nghiệm nhận thức của các môn đệ về mình, Chúa Giêsu đã không trực tiếp hỏi các ông bảo mình là ai, nhưng Ngài lại đi từ nhận thức của người ngoài để dẫn đến nhận thức của họ về Ngài, vì họ là những người đã đi theo Chúa, được Ngài huấn dụ; vì thế, Ngài hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “ Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì

[về đầu trang]