Lá thư Linh hướng


Thế thì 9 người kia đâu?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVIII TN / C
Bài đọc 1: ( 2 V 5:14-17). Bài đọc 2 : ( 2Tm 2:8-13). Tin Mừng : ( Lc 17:11-19)

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ca khúc ‘ Tạ Ơn’ đã cảm nhận: “ Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.” Trong cuộc sống của mỗi người, không biết bao lần chúng ta đã thụ ơn người khác.

Nhìn lên, nhìn xuống

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVI TN / C
Bài đọc 1 : ( Am 6:1-4-7). Bài đọc 2 : ( 1Tm 6:11-16). Tin Mừng : ( Lc 16:19-31)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.”  

Người quản lý trung tín

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXV TN / C
Bài đọc 1 : (Am 8:4-7). Bài đọc 2 : ( 1Tm 2:1-8). Tin Mừng : (  Lc 16:1-13)

Ông chủ kia có một người quản gia. Không biết anh thao túng, tham ô như thế nào mà đến tai ông chủ anh là một người phung phí của cải của ông. Ông đòi anh tính toán sổ sách để cho nghỉ việc. Anh thầm nghĩ: Tương lai rồi sẽ ra sao đây? Cuốc đất thì không nổi. Ăn mày thì hổ người. Bổng anh nghĩ ra một kế: anh cho gọi từng con nợ của chủ đến.

Lửa tình yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XX TN / C
Bài đọc 1 : (Gr 38:4-6.8-10). Bài đọc 2 : (Dt 12:1-4). Tin Mừng : (Lc 12:49-53)

Một lần kia, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.

Như con thiêu thân

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / C
Bài đọc 1: (Gv 1:2;2:21-23). Bài đọc 2 : (Cl 3: 1-5-9-11). Tin Mừng : ( Lc 12:13-21)

Ai cũng biết chết là hết, là trở về cát bụi. “ Phù vân, quả là phù vân.Tất cả là phù vân.”( Gv 1:2). Thế nhưng trong thực tế, người ta lại mưu tìm cuộc sống vật chất như là cứu cánh của cuộc đời.

Những con thiêu thân

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / C
Bài đọc 1: (Gv 1:2;2:21-23). Bài đọc 2 : (Cl 3: 1-5-9-11). Tin Mừng : ( Lc 12:13-21)

Ai cũng biết chết là hết, là trở về cát bụi. “Phù vân, nối tiếp phù vân.Tất cả là phù vân.”( Gv 1:2). Thế nhưng trong thực tế, người ta lại mưu tìm cuộc sống vật chất như là cứu cánh của cuộc đời.

Bệnh vô cảm

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XV TN / C
Bài đọc 1 : ( Đnl 30:10-14). Bài đọc 2 : (Cl 1:15-20). Tin Mừng : (Lc 10:25-37)

Có một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Biết ông là một luật sĩ hay lý sự, nên Ngài trả lời gián tiếp qua kiến thực về luật pháp của ông: “ Trong luật đã viết gì?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cậ

Cần thợ gặt

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIV TN / C
Bài đọc 1 : (Is 66:10-14). Bài đọc 2 : (Gl 6:14-18). Tin Mừng : ( Lc 10:1-12.17-20)

“ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.  Ơn cứu độ của Thiên Chúa đổ xuống cho hết mọi người như cánh đồng lúa chín. Mùa lúa chín là thời gian đã viên mãn: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Công việc gấp rút. Hôm nay Chúa sai 72 môn đệ lên đường làm nhiệm vụ thợ gặt.

Gọi và chọn

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIII TN / C
Bài đọc 1 : ( 1V 19:16.19-21). Bài đọc 2 : (Gl 5:1.13-18). Tin Mừng: ( Lc 9:51-61)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một người xin đi theo Chúa và có hai người được  gọi đi theo Ngài.

Sức mạnh của tình yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

LỄ CHÚA BA NGÔI
Bài đọc 1 : ( Cn 8:22-31). Bài đọc 2 : (Rm 5:1-5). Tin Mừng : ( Ga 16:12-15)

Một môn đệ rất muốn từ bỏ mọi sự, nhưng anh ta nói rằng gia đình quá yêu thương anh nên không thể cho anh ra đi được. Sư phụ của anh nói: “ Yêu thương à? Đó không phải là yêu thương đâu.” Rồi Sư phụ tiết lộ một bí quyết yoga có thể giúp anh đóng vai một người chết. Ngày hôm sau, anh ta giả chết như thật; gia đình anh than khóc thảm thiết.

[về đầu trang]