Lá thư Linh hướng


Đức Giêsu: Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài ọc 2 : ( 1 Pr 2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)

Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

Có Chúa đồng hành

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 :14,22-33). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 1:17-21). Tin Mừng : ( Lc 24:13-35)

Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ sống trong tình trạng hoang mang , thất vọng. Giấc mơ của họ về một Đấng Mêsia sẽ cứu chuộc Ítraen, nay đã đổ vỡ tan tành. Trong số mười một môn đệ, có hai người đã rời bỏ anh em để về làng Emmau cách Giêrusalem chừng mười một cây số.

Thay lòng đổi dạ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN LỄ LÁ / A
Tin Mừng lúc rước lá: ( Mt 21:1-11).Bài đọc 1 : ( Is 50:4-7) Bài đọc 2 : ( Pl 2:6-11). Tin Mừng: ( Mt 26: 14 – 27:66)

Chúa Nhật Lễ Lá là khởi đầu cho  một Tuần Thánh, một tuần lễ long trọng nhất trong năm Phụng vụ của Giáo Hội. Chúa nhật Lễ Lá cho chúng ta thấy một chút vinh quang thoáng qua, và qua đó lại cho chúng ta nhìn lại một cuộc kết án bất công đối với Đấng vì yêu thương nhân loại đã xuống thế gian mang thân phận con người.

Củng cố niềm tin

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN V MC / A
Bài đọc 1 : ( Ed 37:12-14). Bài đọc 2 : (Rm 8:8-11). Tin Mừng : ( Ga 11:1-15)

Lazarô đau nặng. Hai chị em Mácta và Maria cho người đến báo tin cho Đức Giêsu: “ Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nhưng Ngài  vẫn thản nhiên  như không có gì quan trọng: “ Bệnh này không đến nỗi chết đâu.” Ngài còn lưu lại thêm hai ngày nơi Ngài đang ở.

Khát

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MC / A
Bài đọc 1 : ( Xh 17: 3-7). Bài đọc 2 : ( Rm 5:1-2,5-8). Tin Mừng : ( Ga 4:5-42)

Nơi con người, có sự sống thân xác và sự sống tâm linh. Nước là nhu cầu không thể thiếu đối với thân xác thì nước cũng rất cần cho đời sống tâm linh. Cả hai đều chết vì khát. Sự sống tâm linh sẽ chết khi khát đức tin, khát ân huệ của Thiên Chúa. Cái khát ấy sẽ đưa con người đến sự hủy diệt muôn đời.

Hướng về tương lai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN II MC / A
Bài đọc 1 : ( St 12:1-4). Bài đọc 2 : ( 2Tm 1:8-10). Tin Mừng : ( Mt 17: 1-9)

Mới được gọi theo Thầy Giêsu trong một thời gian ngắn, lại nghe Thầy cho biết: Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thư ba sẽ sống lại. Làm sao các môn đệ có thể vững dạ để bỏ mình vác thập giá mình mà đi theo Thầy được!

Linh đạo của người Kitô hữu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV TN / A
Bài đọc 1 : ( Xp 2:3;3:12-13). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:26-31). Tin Mừng : ( Mt 5: 1-12)

Vào thời Cựu Ước, ông Môisê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa trên  núi Sinai; Đức Giêsu, trên một ngọn đồi bên bờ hồ Galilêa đã ban  cho các môn đệ và đám đông một giáo huấn mới. Bài Giảng Trên Núi cũng còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là Tám Mối Phúc Thật: “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Ánh sao Đức Tin

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Hiển Linh
Bài đọc 1 : ( Is 60:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 3:2-3,5-6). Tin Mừng : ( Mt 2:1-12)

Một biến cố trọng đại xảy ra tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, đó là biến cố Đức Giêsu ra đời. Các mục đồng thì được thiên sứ hiện ra báo tin. Họ đã đến chiêm ngắm và thờ lạy.

Dung mạo của Đấng Thiên Sai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MV / A
Bài đọc 1 : ( Is 35:1-6,10). Bài đọc 2 : (Gc 5:7-10). Tin Mừng : ( Mt 11:2-11)

Một hôm, người điền chủ giàu có nọ  hớt hải chạy về nhà nói với vợ: “Rebecca ơi! Có chuyện nghiêm trọng cho thị trấn chúng ta rồi. Mêsia đang có mặt ở đây.” Vợ người điền chủ thản nhiên trả lời: “Vậy thì càng tốt! Có chuyện gì phải lo! Sao anh cuống lên vậy?” Người chồng bảo: “Sao lại không lo!

Hiện tại quyết định tương lai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1 : ( Is 2:1-5). Bài đọc 2 : ( Rm 13: 11-14). Tin Mừng : ( Mt 24: 37-44 )

Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội hướng các tín hữu bước vào một năm Phụng vụ mới. Mùa Vọng là mùa tưởng nhớ một biến cố lịch sử: Đấng Mêsia đến lần thứ nhất, đồng thời hướng chúng ta về ngày Chúa đến lần thứ hai, ngày quang lâm của Người, và cũng là thời gian hướng về ngày cánh chung của cuộc đời của mỗi người  chúng ta.

[về đầu trang]