Lá thư Linh hướng


Hội Thánh hôm nay

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Đức Giêsu biết rõ dân chúng nhận định về Ngài như thế nào. Nhưng như để gián tiếp cho chúng ta thấy rằng dân chúng cũng có mặt trong buổi tiến cử hôm nay, nên Ngài đã hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” Thay mặt cho dân chúng, các ông đã trình lên Thầy ý kiến, nhận định của họ: “ Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả.

"Thưa Ngài! Xin cứu con với!"

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIX TN/ A
Bài đọc 1 : (1V 19:9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm 9:1-5). Tin Mừng : ( Mt 14:22-33)

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng ăn no nê., Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc Ngài giải tán đám dông vì  dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “ Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”  Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Ngài lánh mặt, đi

"Chính anh em hãy cho họ ăn"

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / A
Bài đọc 1 : ( Is 55:1-3). Bài đọc 2 : (Rm 8:35.37-39). Tin Mừng : ( Mt 14: 13-21)

Cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và các môn đệ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đã hé mở cho chúng ta nhiệm vụ của Giáo Hội và  Kitô hữu hôm nay là  biết chạnh lòng thương, sống liên đới trách nhiệm, yêu thương phục vụ tha nhân về đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất.

Công dân Nước Trời

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVII TN / A
Bài đọc 1 : (1V3:5,7-12). Bài đọc 2 : (Rm 8:28-30). Tin Mừng : (Mt 13:44-52)

Các dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý có chung một sứ điệp: Nước Trời là kho tàng quý giá. Để tậu được kho tàng ấy,Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải bán đi mọi vật chúng ta sở hữu. Nhưng để thấy được điều này, chúng ta cần sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho.

Sống chung hay loại trừ?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVI TN / A
Bài đọc 1 : (Kn 12:13,16-19). Bài đọc 2 : (Rm 8:26-27). Tin Mừng : ( Mt 13:24-43)

Để nói về Nước Trời, Đức Giêsu đưa ra ba dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột.  Nước Trời  giống như một hạt cải bé nhỏ nhất trong các thứ hạt, nhưng khi đã mọc lên lại là thứ lớn nhất đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên đó, hay như một chút men đã làm cho ba đấu bột dậy men.

Anh em đừng sợ!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XII TN / A
Bài đọc 1 : ( Gr 20: 10-13). Bài đọc 2 : (Rm 5:12-15). Tin Mừng : ( Mt 10:26-33)

Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có nhiều thứ phải sợ: Sợ chết chóc, sợ chiến tranh, sợ bệnh tật, sợ đói kém. Sự sợ hãi nói lên sự yếu kém, bất lực của con người trước thiên nhiên và số phận. Một đôi khi, nếu thiếu can đảm và cảm thấy sợ hãi, đó là một việc bình thường và tự nhiên. Đó cũng là một trong những bản chất của con người. Sự sợ hãi không nhất thiết là một điều xấu.

Đức Tin và Đức Mến

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN VI PS / A
Bài đọc 1 : (Cv  8:5-8,14-17). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 3:15-18). Tin Mừng : ( Ga 14:15-21)

Một đêm nọ, một người kia mơ thấy mình đang cùng với Chúa Giêsu đi lang thang trên bãi biển. Trên nền trời, bổng lóe lên những cảnh huống đời sống của anh ta. Trong mỗi cảnh huống, anh đều thấy có hai vết dấu chân: một của anh, một của Chúa Giêsu.

Đức Giêsu: Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài ọc 2 : ( 1 Pr 2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)

Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

Đức Giêsu: Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài ọc 2 : ( 1 Pr 2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)

Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

Có Chúa đồng hành

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 :14,22-33). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 1:17-21). Tin Mừng : ( Lc 24:13-35)

Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ sống trong tình trạng hoang mang , thất vọng. Giấc mơ của họ về một Đấng Mêsia sẽ cứu chuộc Ítraen, nay đã đổ vỡ tan tành. Trong số mười một môn đệ, có hai người đã rời bỏ anh em để về làng Emmau cách Giêrusalem chừng mười một cây số.

[về đầu trang]