Lá thư Linh hướng


Vậy ông là ai?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG / B
Bài đọc 1 : ( Is 61:1-2a,10-11). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 5:16-24).
Tin Mừng : ( Ga 1:6-8,19-28)

  Có một người đến gặp Đức Phật. Hai tay cầm hai bó hoa. Đức Phật nhìn anh và nói: “ Quăng nó đi!” Anh ta sửng sốt, không hiểu vì sao Đức Phật lại bảo mình quăng những bó hoa ấy đi. Anh ta đoán có lẽ Đức Phật yêu cầu mình quăng bó hoa trong tay trái, vì đưa cho ai một cái gì đó bằng tay trái là điều được xem như không lịch sự. Thế là anh vứt bó hoa trên tay trái mình xuống đất.

Đường về đất hứa

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1 : ( Is 40:1-5,9-11). Bài đọc 2 : ( 2 Pr 3:8-14). Tin Mừng : (Mc 1:1-8)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, thánh Máccô đã trích sách ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Đang thức hay ngủ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG / B
Bài đọc 1 : ( Is 63: 16b-19b;64:2-7 ) Bài đọc 2 (  1Cr 1: 3-9). Tin Mừng : ( Mc 13:33-37)

Mùa Vọng chuẩn bị cho chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh. Phụng vụ Mùa Vọng làm sống lại lịch sử của dân Ítraen, nhắc chúng ta rằng tất cả lịch sử đó đều hướng chúng ta đến với Đức Giêsu. Vì thế, Mùa Vọng là  thời gian thức tỉnh để chờ đợi ngày Chúa đến lần sau hết, và cũng là ngày chờ đợi Chúa đến với mỗi người chúng ta vào giờ chết.

Vit thẩm phán tối cao

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN /A : Lễ CHÚA KITÔ VUA
Bài đọc 1 : (Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (1Cr 15:20-26,28). Tin Mừng : ( Mt 25: 31-36)

Về ngày phán xét chung, Đức Giêsu đã nói: “ Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”( Mt 24:36)  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy viễn cảnh ngày “Con Người sẽ đến trong vinh quang” để phán xét con người.  Ngày ấy sẽ xảy ra như thế nào và số phận của mỗi người sẽ ra sao?

Đón chàng rể đến

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXII TN / A
Bài đọc 1 : ( Kn 6:12-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 4: 13-18). Tin Mừng : ( Mt 25: 1-13)

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi một cổ quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có nắp đậy và mở được. Khách đến chơi, trông thấy, cười nói rằng: “ Người chế ra cái này để làm gì? “ Nhà sư trả lời: “ Người ta sống, tất có chết, và chết thì vào ngay cái này.

Khiêm nhường và phục vụ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXI TN / A
Bài đọc 1 : ( Ml 1: 14b- 2:2b.8-10). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 2: 7-9,13). Tin Mừng : ( Mt 23:1-12)

Nguyên nhân của rất nhiều lỗi lầm trong thế giới hôm qua cũng như hôm nay là việc không nhất quán giữa lời nói và hành động: nói mà không làm. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã phê phán mạnh mẽ các kinh sư và những người Pharisiêu là những người giả hình; và nhân đó, Ngài đưa ra cho chúng ta một bài học sống khiêm nhường và phục vụ.

Hai chiều thập giá

Lời ngỏ: 

CN XXX TN / A
Bài đọc 1 : ( Xh 22: 20-26). Bài đọc 2 : ( 1Tx 1:5-10). Tin Mừng : ( Mt 22:34-40)

Trong câu chuyện tựa đề Nơi Nào Có Tình Yêu, Nơi Đó Có Thiên Chúa, văn hào Tolstoy kể về một ông lão sửa giày, một đêm nọ trong giấc ngủ, đã nghe một tiếng nói cho ông biết rằng hôm sau Chúa Giêsu sẽ đến thăm ông. Sáng hôm sau, ông lão bắt tay vào công việc với  một tâm trạng nao nức trông đợi Chúa đến.

Hai trong một

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXIX TN / A
Bài đọc 1 : ( Is 45:1,4-6). Bài đọc 2 : ( 1Tx 1:1-5). Tin Mừng : ( Mt 22:15-21)

Hai nhóm người biệt phái và và những người theo Hêrôđê có những lập trường đối nghịch nhau.

Ai công trạng hơn ai?!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXV TN/ A
Bài đọc 1: (Is. 55:6-9). Bài đọc 2: (Phil. 1:20-24,27). Tin Mừng: (Mt. 20:1-16)

Sau khi Chúa Giêsu cho các môn đệ biết phần thưởng  dành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài là sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp vào ngày tái sinh, Ngài cho các ông nghe Dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho.

Chết hay sống!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXII TN / A
Bài đọc 1 : ( Gr 20:7-9). Bài đọc 2 : (Rm 12:1-2). Tin Mừng : ( Mt 16:21-27)

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu lại cho các ông biết : Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là con đường thập giá Ngài sẽ phải đi qua.

[về đầu trang]