Kinh nguyện


Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới

Người chuyển dịch: 
John Mừng

Một khởi đầu tươi mới để canh tân đời sống
Lạy Chúa Giêsu,
trong đêm giao thừa này,
chúng con cầu xin Chúa chúc lành
và hướng dẫn chúng con.

Chúa đã cho chúng con năm mới này
như một khởi đầu tốt đẹp,
một cơ hội vàng để canh tân đời sống,
để chuộc lại quá khứ của chúng con.

Lời Nguyện Cầu Giáng Sinh: Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa

Người chuyển dịch: 
John Mừng

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát.

Xin cảm ơn Ngài

“Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la”.

Cảm ơn Chúa đã cho con sinh ra làm người.
Cảm ơn Chúa đã cho con nhận biết Ngài,
Cảm ơn Chúa đã cho con gia nhập Giáo Hội Ngài,
Cảm ơn Chúa đã cho con gia nhập Gia Đình Nazareth.

Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn

Người chuyển dịch: 
John Mừng

Lạy Cha, con biết ơn Cha
Lạy Cha toàn năng
con muốn dâng lên Cha lời tạ ơn,
vì Cha đã cho con những điều này,
và con vô cùng biết ơn Cha.

LỜI NGUYỆN BAN MAI

Gia đình Nazareth

Lạy Thánh Gia, trong thinh lặng sáng sớm nay, con đến xin Thánh Gia sự bình an, đức khôn ngoan, và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương: Biết nhẫn nại, thông cảm, hiền dịu và tha thứ. Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn nhìn vợ, chồng, con cái chúng con như chính Chúa thấy họ. Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt, đẹp nơi mỗi tặng ân mà Chúa đã ban cho con.

KINH DÂNG HIẾN THẾ GIỚI CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT.

NƠI THÁNH TỬ CỦA CHA LÀ CHÚA GIÊSU KITÔ, CHA ĐÃ MẶC KHẢI VÀ TUÔN ĐỔ TÌNH YÊU CỦA CHA XUỐNG CHO CHÚNG CON, TRONG ĐẤNG AN ỦI LÀ CHÚA THÁNH THẦN.

HÔM NAY, CHÚNG CON XIN PHÓ DÂNG NƠI CHA, VẬN MỆNH CỦA THẾ GIỚI VÀ CỦA TỪNG NGƯỜI NAM NỮ. 

Tám Mối Phúc Thật

Bùi Hữu Thư

Lạy Chúa từ nhân,
của những ai nghèo khó về tinh thần,
dù đời họ tối tăm không ánh sáng,
vẫn được chiếu tỏa ánh vinh quang
của Ngài trên đầu họ.
Họ sẽ được biết đến,
trong sổ vàng,
nơi Vương Quốc Ngài có ghi tên.

Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới

Người chuyển dịch: 
John Lê Mừng

Một khởi đầu tươi mới để canh tân đời sống
Lạy Chúa Giêsu,
trong đêm giao thừa này,
chúng con cầu xin Chúa chúc lành
và hướng dẫn chúng con.

Chúa đã cho chúng con năm mới này
như một khởi đầu tốt đẹp,
một cơ hội vàng để canh tân đời sống,
để chuộc lại quá khứ của chúng con.

Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa

ĐGM Ruperto Santos

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình
xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ

[về đầu trang]