Kinh nguyện


LỜI NGUYỆN BAN MAI

Gia đình Nazareth

Lạy Thánh Gia, trong thinh lặng sáng sớm nay, con đến xin Thánh Gia sự bình an, đức khôn ngoan, và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương: Biết nhẫn nại, thông cảm, hiền dịu và tha thứ. Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn nhìn vợ, chồng, con cái chúng con như chính Chúa thấy họ. Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt, đẹp nơi mỗi tặng ân mà Chúa đã ban cho con.

KINH DÂNG HIẾN THẾ GIỚI CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT.

NƠI THÁNH TỬ CỦA CHA LÀ CHÚA GIÊSU KITÔ, CHA ĐÃ MẶC KHẢI VÀ TUÔN ĐỔ TÌNH YÊU CỦA CHA XUỐNG CHO CHÚNG CON, TRONG ĐẤNG AN ỦI LÀ CHÚA THÁNH THẦN.

HÔM NAY, CHÚNG CON XIN PHÓ DÂNG NƠI CHA, VẬN MỆNH CỦA THẾ GIỚI VÀ CỦA TỪNG NGƯỜI NAM NỮ. 

Tám Mối Phúc Thật

Bùi Hữu Thư

Lạy Chúa từ nhân,
của những ai nghèo khó về tinh thần,
dù đời họ tối tăm không ánh sáng,
vẫn được chiếu tỏa ánh vinh quang
của Ngài trên đầu họ.
Họ sẽ được biết đến,
trong sổ vàng,
nơi Vương Quốc Ngài có ghi tên.

Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới

Người chuyển dịch: 
John Lê Mừng

Một khởi đầu tươi mới để canh tân đời sống
Lạy Chúa Giêsu,
trong đêm giao thừa này,
chúng con cầu xin Chúa chúc lành
và hướng dẫn chúng con.

Chúa đã cho chúng con năm mới này
như một khởi đầu tốt đẹp,
một cơ hội vàng để canh tân đời sống,
để chuộc lại quá khứ của chúng con.

Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa

ĐGM Ruperto Santos

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình
xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ

Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn

Người chuyển dịch: 
John Lê Mừng

Lạy Cha, con biết ơn Cha.
 
Lạy Cha toàn năng,
con muốn dâng lên Cha lời tạ ơn,
vì Cha đã cho con những điều nầy,
và con vô cùng biết ơn Cha.
 

Kinh Cầu Cho Gia Đình

ĐHY Phạm Minh Mẫn

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.

Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,

Kinh Tân Phúc Âm Hóa Năm Đức Tin

Lạy Cha trên trời,
 
Xin cha tuôn đổ Thánh Thần Cha trên con, để con cảm nhận được lời Cha trong Thánh Kinh.

   
Xin thôi thúc trong tâm hồn con những ước muốn được canh tân đức tin, và đào sâu mối liên hệ với Con Cha, Chúa Giêsu, để con thật lòng tin và sống Tin Mừng.
 

Kinh nguyện thường ngày

Chân Phước Têrêsa Calcutta

Kinh nguyện thường ngày
của Chân Phước Têrêsa Calcutta
Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin giúp con tỏa lan hương thơm của Chúa đến những nơi con tới.
Xin tràn ngập hồn con bằng Thánh Linh và tình yêu của Chúa. 
Xin hãy xâm nhập và chiếm hữu toàn thân con một cách một cách trọn vẹn để đời con được trở thành ánh quang của Chúa.

Chúc lành

Christina Nguyễn sưu tầm

Lạy Chúa, xin chúc lành cho trí óc con,
ước gì trí óc con chỉ được soi sáng bằng những tư tưởng tốt lành.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho trái tim con.
ước gì trái tim con đầy tràn những điều nhân nghĩa.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho đôi mắt con,
ước gì mắt con chỉ nhìn thấy những gì đẹp lòng Chúa.

[về đầu trang]