Hôn nhân-Gia Đình


Bài 2: Vượt Lên Trên Thôi Thúc Tính Dục

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Tình Yêu và Trách Nhiệm
Bài 2: Vượt Lên Trên Thôi Thúc Tính Dục
Tiếp theo bài Nền Tảng của Tình Bạn
 

Gia Ðình Việt Nam từ thời bao cấp đến toàn cầu hóa (Bài 2)

Khải Triều

Trong bài trước đây, chúng tôi đã dẫn vào một khái niệm căn bản về tính “độc hữu” của Cộng sản, phá đổ tất cả lịch sử, quá khứ; thay tiếng gọi “Mẹ” đầu đời của em bé bằng tiếng gọi “Sta-lin”.

Gia đình Việt Nam từ thời bao cấp đến toàn cầu hóa

Khải Triều

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại Hội lần thứ X năm 2007 tại Hà Nội, ra Thư Chung với chủ đề “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai”.

Những nguyên nhân gây nên sự tan vỡ trong gia đình

Bùi Hồng Việt, Ph.D

Giáo hội qua điều luật 1055 về Bí Tích Hôn Phối qui định rằng: "Do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa những người đã chịu phép rửa tội lên hàng Bí Tích."

[về đầu trang]