Sống đạo


Các hệ phái Tin lành

Hỏi: Kính thưa cha,

Mới đây ông Tony Blair, nguyên Thủ Tướng nước Anh, trở lại Công Giáo. Được biết ông trước đây là người Tin Lành. Trong sở làm của con cũng có nhiều người Tin Lành lắm. mỗi lần có dịp ăn cơm trưa, ngồi chung với nhau, và nếu đề cập đến Kinh Thánh thì ôi thôi họ nói quá trời luôn…nhưng có điều là họ như không đồng ý với nhau về nhiều điểm lắm. Con không có ý trình bày thắc mắc về những điểm họ nói với nhau. Chỉ muốn biết đôi chút về đạo Tin Lành, bởi vì con thấy nào là Tin lành Lutheran, nào là Tin lành Baptist, nào là Tin lành Presbytarian… phải chăng cũng giống như các dòng tu công giáo, họ có tên riêng cho từng cộng đoàn? Xin cha bớt chút thời giờ giúp con hiểu biết hơn. Xin cám ơn cha ( Thanh Hằng).

Không cần xưng tội vì Chúa đã tha hết?

Một linh mục kia từ nước ngoài về thăm Việt Nam. Khi đến dâng Thánh lễ ở tư gia đã mời mọi người tham dự Lễ rước Minh Thánh Chúa. Thấy có những người không muốn rước Chúa, linh mục hỏi tại sao, có người trả lời “con chưa sẵn sàng” vì chưa xưng tội. Linh mục nói: Chúa Giêsu đã chuộc tội và tha tội cho chúng ta rồi nên không cần phải xưng tội gì cả, Tôi đã nghiên cứu kỹ việc này rồi, cứ an tâm rước Chúa !!. Xin cha cho biết ý kiến về vấn đề trên đây.

Người phụ nữ trong đời sống thánh hiến

« Chúng ta hãy là những người phụ nữ có khát vọng lớn lao ». Câu này là một trong những câu nói đầu tiên mà tôi nghe được nơi chị Marie, phụ trách nhà tập…

[về đầu trang]