Giáo Hội Hoàn Vũ


“Cả Chúa Giêsu cũng muốn gặp gỡ mỗi người chúng con nữa”

ÐGH Bênêđíctô XVI
Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

“Cả Chúa Giêsu cũng muốn gặp gỡ mỗi người chúng con nữa”.
Sau đây là Thông Ðiệp của Ðức Thánh Cha về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2009 cấp Giáo Phận bắt đầu vào Chúa Nhật Lễ Lá.
“Chúng ta đã đặt hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa hằng sống” (1 Tim 4:10).
 

Các bạn trẻ thân mến,
 

Sinh hoạt Giáo Hội

Nguyễn Thế Bài tổng hợp

SÁNG KIẾN MỚI ỦNG HỘ ĐỨC THÁNH CHA : « THƯA ĐỨC THÁNH CHA,CON TIN TƯỞNG NGƯỜI »

Sinh hoạt Giáo Hội

Nguyễn Thế Bài tổng hợp

Phong trào chống đối chính trị bị ngăn cấm. Chính phủ tiếp tục thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến và chống đối, bắt giữ những nhà hoạt động chính trị và làm cho những người bất đồng phải rời bỏ đất nước.

Sinh hoạt Giáo Hội

Nguyễn Thế Bài tổng hợp

Các lãnh thụ Liên bang Xô Viết đã âm mưu sát hại ĐGH Gioan-Phaolô II vào năm 1987 – sáu năm sau khi Đức Giáo Tông bị Mehmet Ali Agca bắn ở Quảng Trường Thánh Phêrô.

Năm ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI

Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

Trong những ngày qua, nhiều biến cố,nhiều sự kiện xảy ra trong Giáo Hội hoặc liên quan đến Giáo Hội (có thể xếp cả chuyến viếng thăm Việt-Nam của Phái Đoàn Toà Thánh vào số những bận tâm lo lắng của Đức Thánh Cha) và cá nhân Đức Thánh Cha.

[về đầu trang]