Giáo dục tuổi thơ


Giáo dục: trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ

Trần Mỹ Duyệt

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.
 

Trách nhiệm giáo dục con cái

Vũ Thiên Vương

“Nhờ bí tích Hôn nhân, sứ mạng giáo dục được nâng lên hàng phẩm giá và ơn gọi của một thừa tác vụ đích thực trong Hội thánh để phục vụ việc xây dựng các chi thể của Hội thánh.”
 

[về đầu trang]