Gia đình Nazareth


NỘI QUY GIA ĐÌNH NAZARETH

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
DANH XƯNG
PHƯƠNG CHÂM - MỤC ĐÍCH - NỀN TẢNG
BỔN MẠNG - MỪNG BỔN MẠNG
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
TỔ CHỨC GIA ĐÌNH NAZARETH
CÁC BAN CHUYÊN MÔN
GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH GIÁO XỨ - GIA ĐÌNH LIÊN ĐỚI
ĐIỀU HÀNH
BẦU CỬ
SINH HOẠT
THAM DỰ - QUYỀN LỢI

Kinh cầu Thánh Gia

Thánh Têrêsa Calcutta

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho chúng con một gương mẫu đời sống trong gia đình thánh thiện ở Nazareth. Lạy Cha yêu quý, xin hãy giúp chúng con biến đổi gia đình chúng con thành một gia đình Nazareth khác, nơi mà tình yêu, bình an và niềm vui ngự trị.

[về đầu trang]