Các Thánh


«Cuộc trở lại» hay “đổi đời” của Thánh Phaolô

Jerome Nguyễn Văn Nội

MỪNG NĂM THÁNH PHAO-LÔ « HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAO-LÔ »

ĐỀ TÀI I

«CUỘC TRỞ LẠI» HAY «ĐỔI ĐỜI»  CỦA THÁNH PHAO-LÔ NHỜ CUỘC GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH TRÊN ĐƯỜNG ĐA-MÁT

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU

Phaolô: Nhà cách mạng

Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

Từ ngày 26.08.2008, những cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo và cử hành phụng vụ liên tiếp nhau trong tất cả các thánh đường trên thế giới để kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Thánh Phaolô Tông Đồ, Vị thừa sai vĩ đại nhất mọi thời.

[về đầu trang]